Een fout is opgetreden bij het opladen van deze pagina
x
u
j

Stookolie bestellen was twee jaar geleden het goedkoopst

25 april 2022
Hoewel de stookolieprijzen aanzienlijk zijn gestegen, was de situatie twee jaar geleden heel anders. De prijzen stonden toen namelijk op een historisch laag peil.
Stookolie bestellen was twee jaar geleden het goedkoopst

Vandaag lijkt de COVID-19-crisis achter ons te liggen. De pandemie, die in Azië begon en begin 2020 Europa bereikte, heeft grote gevolgen gehad voor de economie. De oliesector bleef niet buiten schot en de prijzen daalden tot een nooit eerder gezien niveau.

30 cent/liter voor een stookoliebestelling

Terwijl de prijs van een liter stookolie voor een bestelling van 2.000 liter nu 1,2272 euro bedraagt, was dat twee jaar geleden heel anders. Op 29 april 2020 kostte een liter stookolie slechts 0,3108 euro, een historisch record. Voor een bestelling van 2.000 liter betaalde u toen 621,6 euro. Voor diezelfde hoeveelheid stookolie dient u vandaag echter 2.454 euro neer te tellen!

De stookolieprijzen bleven nog verscheidene maanden relatief laag. Pas vanaf eind 2020 begonnen de prijzen langzaam en bijna constant te stijgen. Op 7 oktober 2021 steeg de stookolieprijs tot 0,7950 euro/liter om begin maart 2022 de symbolische grens van één euro/liter te overschrijden.

Een verstoord evenwicht tussen vraag en aanbod

De coronacrisis heeft een grote invloed op de stookolieprijzen gehad, vooral omdat de pandemie de wereldwijde economische activiteit in haar greep had. Als gevolg van de wereldwijde lockdowns dienden de transport- en dienstensector en andere sectoren hun activiteiten aanzienlijk terug te schroeven.

Aangezien de wereldeconomie nog steeds sterk afhankelijk is van olieproducten, daalde de vraag naar het zwart goud, terwijl het aanbod groot bleef. Die verstoorde balans tussen vraag en aanbod deed de olieprijs kelderen. Aangezien de stookolieprijs grotendeels afhankelijk is van de schommelingen van de aardolieprijs heeft ook die prijs deze neerwaartse curve gevolgd.

De prijzen herstelden zich pas toen de OPEC een aantal noodmaatregelen nam. Het is echter vooral de terugkeer naar een normale economische activiteit die het mogelijk heeft gemaakt om vraag en aanbod opnieuw in evenwicht te brengen en de prijzen aanzienlijk te doen stijgen.

Stookolie bestellen: de ene crisis is de andere niet

Hoewel de coronacrisis de prijzen heeft doen dalen, gaat die regel niet voor elke crisis op. Algemeen genomen doen grote crisissen de prijzen eerder stijgen. Dat zien we ook met het conflict in Oekraïne.

Het mechanisme blijft echter hetzelfde. Ook hier heeft de verstoorde balans tussen vraag en aanbod een invloed op de aardolieprijs en bijgevolg de prijs van stookolie. In dit geval is het aanbod eerder schaars, terwijl de vraag hoog is. Die schaarste leidt tot een prijsstijging van het product.

De prijzen kunnen dus enkel dalen als het fameuze evenwicht tussen vraag en aanbod hersteld wordt. Toch blijft het moeilijk om op dat vlak voorspellingen te doen ...

Lees ook:

Wat is de mazoutprijs van deze week?

De kwaliteit van stookolie aan de laagste prijs

Inloggen
Nodig uw vrienden uit op Mazoutonline y
Dit artikel delen via E-mail y
Inschrijving y
  1. In overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens verwerkt Total Belgium NV als verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens met als doeleinde het beantwoorden van uw vraag en dit met als wettelijke basis uw toestemming. Uw gegevens zullen worden bewaard tot 3 jaar na het einde van de dienstverlening. De verplichte velden zijn aangegeven.

    U heeft een recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens. U kan een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (GBA). U kan ons bereiken via het contactformulier. Vertrouwelijkheid.

Uw account werd aangemaakt, een bevestigingsmail werd u gestuurd Wenst u uw inschrijving te voltooien? Mijn inschrijving voltooien
  1. Is uw leveringsadres verschillend van uw facturatieadres ?
  1. Uw telefoonnummer laat de mazoutleverancier toe met u contact op te nemen teneinde een leveringsdatum af te spreken
  2. Bevestigen
  3. In overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens verwerkt Total Belgium NV als verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens met als doeleinde het beantwoorden van uw vraag en dit met als wettelijke basis uw toestemming. Uw gegevens zullen worden bewaard tot 3 jaar na het einde van de dienstverlening. De verplichte velden zijn aangegeven.

    U heeft een recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens. U kan een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (GBA). U kan ons bereiken via het contactformulier. Vertrouwelijkheid.