Een fout is opgetreden bij het opladen van deze pagina
x
u
j

Waarom uw mazouttank schoonmaken?

Met een regelmatige reiniging van uw tank voorkomt u pannes

Wie regelmatig zijn mazouttank laat reinigen, is zeker van de goede werking van zijn ketel.

Mazout bevat sedimenten die, na enige tijd, zich afzetten en opstapelen op de bodem van uw mazouttank. Deze afzetting, ook wel bezinksel genaamd, kan de kwaliteit van uw mazout aantasten en de goede werking en het rendement van uw verwarmingsinstallatie verstoren, vooral door obstructies ter hoogte van de sproeier.

Na verloop van tijd kan er door condensatie ook watervorming optreden in de tank. Dit water kan ook op de bodem van de tank bezinken.

Elke 5 jaar een controle, elke 10 jaar een grote schoonmaak

Een regelmatige reiniging van uw mazouttank is absoluut noodzakelijk. Wij raden ten stelligste aan om elke vijf jaar een controle uit te voeren en elke tien jaar een grondige schoonmaakbeurt te voorzien.

Een mazouttank reinigen is werk voor professionals

De reiniging van uw mazouttank moet worden uitgevoerd door een professional. Hiervoor is er immers aangepast materiaal nodig en moet men een welbepaalde procedure volgen.

Een professional begint met het wegpompen van de mazout uit de tank. Deze brandstof wordt tijdelijk opgeslagen in een vrachtwagen. Zodra de tank leeg is, wordt alle bezinksel en afval opgezogen. Daarna wordt de mazouttank grondig gereinigd.

De tankwanden worden geïnspecteerd op mogelijke roestproblemen, als het een metalen tank betreft, en op lucht- en waterdichtheid. Als de inspectie is afgelopen, wordt de stookolie terug in de tank gegoten en het verzamelde afval wordt naar een erkend verwerkingscentrum gebracht.

Hoe ziet u wanneer uw stookolietank moet worden gereinigd?

Als u, tussen twee reinigingen van uw mazouttank door een abnormale stijging van uw mazoutverbruik vaststelt, of u krijgt meerdere pannes ook al is uw ketel gecontroleerd, dan is het tijd om zo snel mogelijk uw tank te laten inspecteren. Mogelijk zit daar de oorzaak van uw problemen.

Een niet-gebruikte tank moet worden geneutraliseerd

Eigenaars zijn wettelijk verplicht om een mazouttank die niet meer wordt gebruikt, te neutraliseren.

Dit gebeurt het vaakst met mazouttanken die onder de grond zitten en dus moeilijk kunnen worden weggenomen. Een mazouttank neutraliseren houdt in dat u die volledig laat leegmaken en grondig reinigen om ze dan te vullen met een inerte stof, zoals zand.

Inloggen
Nodig uw vrienden uit op Mazoutonline y
Dit artikel delen via E-mail y
Inschrijving y
  1. In overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens verwerkt Total Belgium NV als verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens met als doeleinde het beantwoorden van uw vraag en dit met als wettelijke basis uw toestemming. Uw gegevens zullen worden bewaard tot 3 jaar na het einde van de dienstverlening. De verplichte velden zijn aangegeven.

    U heeft een recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens. U kan een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (GBA). U kan ons bereiken via het contactformulier. Vertrouwelijkheid.

Uw account werd aangemaakt, een bevestigingsmail werd u gestuurd Wenst u uw inschrijving te voltooien? Mijn inschrijving voltooien
  1. Is uw leveringsadres verschillend van uw facturatieadres ?
  1. Facturatie adres :
  1. Uw telefoonnummer laat de mazoutleverancier toe met u contact op te nemen teneinde een leveringsdatum af te spreken
  2. Bevestigen
  3. In overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens verwerkt Total Belgium NV als verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens met als doeleinde het beantwoorden van uw vraag en dit met als wettelijke basis uw toestemming. Uw gegevens zullen worden bewaard tot 3 jaar na het einde van de dienstverlening. De verplichte velden zijn aangegeven.

    U heeft een recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens. U kan een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (GBA). U kan ons bereiken via het contactformulier. Vertrouwelijkheid.