Een fout is opgetreden bij het opladen van deze pagina
x
u
j

Hoe wordt de officiële prijs voor mazout in België vastgelegd?

bepaling van de mazoutprijs

De verschillende componenten van de maximumprijs voor mazout

In België wordt de prijs van mazout wettelijk geregeld.

Elke werkdag legt de FOD (Federale Overheidsdienst) Economie de maximumprijs voor stookolie en voor andere brandstoffen vast.

De berekening van de officiële mazoutprijs in België hangt af van verschillende factoren:

Prijs 'ex-raffinaderij'

De belangrijkste component van de officiële mazoutprijs is de 'prijs ex-raffinaderij', ook de ‘kostprijs van het petroleumproduct’ genoemd. De evolutie van deze prijs is gebonden aan de internationale noteringen van de afgewerkte producten op de beurs van Rotterdam.

Maximale bruto distributiemarge

De overheid legt de maximale bruto distributiemarge voor de petroleummaatschappijen en de leveranciers vast.
Met dit bedrag moeten ze al hun kosten dekken: distributiekosten (transport, opslag en levering), maar ook de kosten voor marketing en promotie.

De maximale bruto distributiemarge is een vast bedrag per liter brandstof. Deze waarde hangt dus niet af van de schommelingen in de prijs 'ex-raffinaderij'.

Verschillende bijdragen

De officiële mazoutprijs omvat verschillende bijdragen die door de overheid worden opgelegd:

  • de 'APETRA' bijdrage (Agence PETRolière – PETRoleumAgentschap). Deze heeft een dubbele doelstelling: enerzijds de bevoorradingszekerheid van België garanderen, anderzijds een minimumvoorraad aardolie en aardolieproducten aanhouden om te voldoen aan de internationaal opgelegde voorraadverplichting.
  • de bijdrage 'Sociaal Verwarmingsfonds'. Een gedeelte van de prijs voor elke liter mazout wordt gestort aan het Sociaal Verwarmingsfonds. Dankzij dit fonds kunnen gezinnen met een laag inkomen zich toch nog verwarming veroorloven.

Accijnzen en energiebijdrage

Naast de bovenstaande heffingen zijn er nog andere factoren die de maximumprijs van mazout bepalen, met name accijnzen en de energiebijdrage. Deze worden in absolute waarden uitgedrukt.

BTW op de mazoutprijs

Tot slot wordt ook nog de belasting over de toegevoegde waarde (BTW) toegepast. Deze bedraagt 21% van het geheel van alle hierboven opgesomde componenten.

Inloggen y
Nodig uw vrienden uit op Mazoutonline y
Dit artikel delen via E-mail y