Een fout is opgetreden bij het opladen van deze pagina
x
u
j

Stookolie en andere energiebronnen

Stookolie: de verstandige keuze


Wanneer u een nieuwe woning bouwt of een bestaande ketel moet vervangen, kunt u kiezen uit uiteenlopende oplossingen voor uw verwarming. Stookolie moet het dan opnemen tegen verschillende vormen van hernieuwbare energie, hout in verschillende gedaanten, aardgas, propaan, of elektriciteit.

Een keuze die past bij uw levenswijze

Vooraleer u kiest voor een specifieke verwarmingsoplossing, houdt u best rekening met bepaalde criteria. Uw omgeving (afgelegen boerderij, gedeelde stadswoning...) en uw levensstijl spelen een grote rol bij die keuze. Verder moet u natuurlijk steeds het rendement van uw investering voor ogen houden.
Zo is er bijvoorbeeld niet overal toegang tot het aardgasnetwerk, en kunt u een systeem met zonnepanelen pas ernstig overwegen als de oriëntatie van uw woning gunstig genoeg is.
Denk bij uw berekeningen ook aan de kosten voor installatie en voor het nodige onderhoud om de prestaties en veiligheid van uw verwarmingssysteem blijvend te garanderen.

De voordelen van stookolie in vergelijking met andere energiebronnen voor verwarming

Het voordeel van stookolie is dat u het overal kunt installeren. U hangt niet af van een of ander netwerk, zoals bij aardgas. U kunt uw mazout makkelijk opslaan, in tegenstelling tot elektriciteit. En uw verwarmingsbron is altijd beschikbaar, terwijl zonnepanelen wel zon (en een goede oriëntatie) nodig hebben voor ze energie kunnen produceren. Op het vlak van rendement zijn de geothermische warmtepompen het interessantst. Maar daar liggen de installatiekosten veel hoger en hebt u een stroomvoorziening nodig, wat ook een meerkost inhoudt.


Investeringskost en werkingskost

Legende:

Cout du système et de l'installation: Kost van systeem en installatie

PAC géothermique: Geothermische warmtepomp

PAC air-eau extérieur: Warmtepomp water-buitenlucht

PAC air-eau (air ambiant): Warmtepomp water-binnenlucht

Chaudière a gaz avec condensation: Condensatieketel op gas

Chaudières à combustibles solides traditionnelles: Ketels met vaste, traditionele brandstoffen

Chaudière à gaz (murale ou au sol) classique: Klassieke gasketel (aan muur of op vloer)

Climatisation réversible: Omkeerbare warmtepomp

Convecteur électrique: Elektrische convector

Coût de fonctionnement: Werkingskost

Inloggen
Nodig uw vrienden uit op Mazoutonline y
Dit artikel delen via E-mail y
Inschrijving y
  1. In overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens verwerkt Total Belgium NV als verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens met als doeleinde het beantwoorden van uw vraag en dit met als wettelijke basis uw toestemming. Uw gegevens zullen worden bewaard tot 3 jaar na het einde van de dienstverlening. De verplichte velden zijn aangegeven.

    U heeft een recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens. U kan een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (GBA). U kan ons bereiken via het contactformulier. Vertrouwelijkheid.

Uw account werd aangemaakt, een bevestigingsmail werd u gestuurd Wenst u uw inschrijving te voltooien? Mijn inschrijving voltooien
  1. Is uw leveringsadres verschillend van uw facturatieadres ?
  1. Facturatie adres :
  1. Uw telefoonnummer laat de mazoutleverancier toe met u contact op te nemen teneinde een leveringsdatum af te spreken
  2. Bevestigen
  3. In overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens verwerkt Total Belgium NV als verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens met als doeleinde het beantwoorden van uw vraag en dit met als wettelijke basis uw toestemming. Uw gegevens zullen worden bewaard tot 3 jaar na het einde van de dienstverlening. De verplichte velden zijn aangegeven.

    U heeft een recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens. U kan een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (GBA). U kan ons bereiken via het contactformulier. Vertrouwelijkheid.