Een fout is opgetreden bij het opladen van deze pagina
x
u
j

Wat is huisbrandolie?

Huisbrandolie: een vlot verkrijgbare, goed controleerbare en eenvoudig te gebruiken brandstof

Huisbrandolie is de meest gebruikte huisbrandstof in België. Deze brandstof is zeer gebruiksvriendelijk en wordt gewonnen via een perfect gecontroleerd productieproces. Huisbrandolie is het hele jaar door beschikbaar en dient om te worden verbrand in een ketel of kachel.

Mazout wordt gewonnen uit de raffinage van petroleum

Mazout, ook wel huisbrandolie of stookolie genoemd, is een afgeleide van ruwe petroleum. Mazout behoort tot de categorie van de fossiele brandstoffen.

De moleculaire samenstelling van mazout hangt af van de oorsprong van de petroleum die als basis dient. Mazout bestaat vooral uit koolstof (86,5 %) en waterstof (13,3 %), maar ook uit partikels zwavel, stikstof en sporen van zuurstof.

Huisbrandolie wordt verkregen door het raffineren van ruwe petroleum. Dit houdt in dat de basisstof wordt gedistilleerd en bewerkt om er verschillende afgeleide producten uit te winnen: gas, kerosine, benzine, diesel en solventen zoals white spirit, bitumen, was en - uiteraard - huisbrandolie/mazout.

Fysieke en chemische eigenschappen van mazout

Huisbrandolie is een rode vloeistof met een typische, eenvoudig te herkennen geur. Bij een temperatuur van 15°C varieert de dichtheid van de vloeistof tussen 830 en 870 kg/m3. Het is een stabiel en risicoloos product.
Het vlampunt, of ontbrandingspunt, ligt tussen 55°C en 120°C. Dit is de laagst mogelijke temperatuur waarbij de brandstof voldoende damp afgeeft om - in combinatie met de omgevingslucht - een gasvormig mengsel te vormen dat kan ontvlammen. De zelfontbrandingstemperatuur is dan weer veel hoger: die schommelt tussen 250°C en 300°C.

Mazout zit boordevol technologie

Recente technologische vernieuwingen hebben gezorgd voor een schonere huisbrandolie. Naar aanleiding van een wetswijziging zijn de producenten er met name in geslaagd om de samenstelling te verbeteren zodat het zwavelgehalte lager ligt.

Lees meer over de voordelen van mazout.

Werking van een mazoutverwarmingssysteem

Wie wil verwarmen met mazout moet investeren in een ketel, maar ook in een erkende opslagtank. Deze tank kan zowel binnen als buiten het huis worden geïnstalleerd, afhankelijk van de beschikbare ruimte.

Vanaf een zekere temperatuur kan de stookolie samen met zuurstof, verbranden in de ketel. De energie die zo wordt geproduceerd, verwarmt het water voor de centrale verwarming of de vloerverwarming, alsook het water van de sanitaire installaties.

Inloggen y
Nodig uw vrienden uit op Mazoutonline y
Dit artikel delen via E-mail y
Inschrijving y
  1. In overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens verwerkt Total Belgium NV als verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens met als doeleinde het beantwoorden van uw vraag en dit met als wettelijke basis uw toestemming. Uw gegevens zullen worden bewaard tot 3 jaar na het einde van de dienstverlening. De verplichte velden zijn aangegeven.

    U heeft een recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens. U kan een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (GBA). U kan ons bereiken via het contactformulier. Vertrouwelijkheid.

Uw account werd aangemaakt, een bevestigingsmail werd u gestuurd Wenst u uw inschrijving te voltooien? Mijn inschrijving voltooien
  1. Is uw leveringsadres verschillend van uw facturatieadres ?
  1. Facturatie adres :
  1. Uw telefoonnummer laat de mazoutleverancier toe met u contact op te nemen teneinde een leveringsdatum af te spreken
  2. Bevestigen
  3. In overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens verwerkt Total Belgium NV als verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens met als doeleinde het beantwoorden van uw vraag en dit met als wettelijke basis uw toestemming. Uw gegevens zullen worden bewaard tot 3 jaar na het einde van de dienstverlening. De verplichte velden zijn aangegeven.

    U heeft een recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens. U kan een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (GBA). U kan ons bereiken via het contactformulier. Vertrouwelijkheid.