Een fout is opgetreden bij het opladen van deze pagina
x
u
j

Installatie van een mazouttank: welke regels moet u naleven?

reglementatie en veiligheid

Voorzorgsmaatregelen en richtlijnen voor een veilige installatie van een tank

Elke regio (Vlaanderen, Wallonië, Brussel) heeft zijn eigen regelgeving rond het installeren van een mazouttank. In sommige gevallen zult u voor het plaatsen van een tank ook bij uw gemeente moeten aankloppen.

De reglementering rond mazouttanks in Wallonië

Voor tanks van minder dan 3.000 liter - een hoeveelheid die voor een gemiddeld gezin jaarlijks ruimschoots volstaat - hoeft u geen specifieke reglementering te volgen.

Niettemin raden wij u aan om bij de gemeentediensten na te gaan of uw installatie zich niet in een beschermingszone voor het grondwater bevindt.

Wanneer de tank meer dan 3.000 liter kan bevatten, zijn er strengere regels van toepassing. Dan bent u verplicht de installatie van uw mazouttank aan te geven bij de gemeentediensten. Uw tank moet ook beantwoorden aan verschillende vereisten wat betreft het materiaal. Bovendien moet de installatie worden verricht door een erkend technicus.

Deze erkende professional zal u tijdens de installatie de nodige attesten en certificaten overhandigen, die u zorgvuldig moet bewaren. Eén van deze documenten geeft aan tegen welke datum de eerste periodieke controle moet worden uitgevoerd. Dit is normaal gesproken 10 jaar na de installatiedatum.

De reglementering rond mazouttanks in het Brussels Gewest

Net als in Wallonië wordt het onderscheid gemaakt tussen mazouttanks met minder dan 3.000 liter en grotere tanks.

In het eerste geval hebt u geen milieuvergunning nodig, zolang de tank zich boven de grond bevindt. Voor alle ingegraven ('ondergrondse') tanken van minder dan 10.000 liter hebt u wel een milieuvergunning nodig.

Om dit document te verkrijgen moet u eenvoudigweg uw mazouttank aangeven bij het College van Burgemeester en Schepenen van uw gemeente.

Voor alle tanks met een capaciteit boven 10.000 liter, bovengronds of ondergronds, is de aangifte bij de gemeente eveneens verplicht. Dan kan de toekenning van de milieuvergunning gepaard gaan met specifieke vereisten, om een maximale veiligheid te garanderen.

De reglementering rond mazouttanks in Vlaanderen

De reglementering in het Vlaams Gewest is strenger dan in de twee andere regio's van het land. Voor tanks met minder dan 5.000 liter opslagcapaciteit bestaat er een lijst van precies omschreven criteria waaraan uw tank moet beantwoorden, met name op het vlak van gebruikte materialen en uitrusting.

Deze lijst verschilt volgens het type tank: dubbelwandig of niet, ondergronds of bovengronds. Volgens de Vlaamse reglementering moeten alle tanks uitgerust zijn met een overvulbeveiliging en met een kenplaatje.

De plaatsing moet worden uitgevoerd onder toezicht van een door het Vlaams Gewest erkend technicus. Bij de installatie zal deze technicus u verschillende documenten overhandigen die u zorgvuldig moet bewaren:

  • een certificaat van de fabrikant van de mazouttank
  • een conformiteitsattest van de erkende technicus
  • een groene dop of kenplaatje

Anderzijds hoeft u uw installatie niet te gaan aangeven, zolang uw reservoir niet meer dan 5.000 liter kan opslaan.

Nuttige link: http://www.informazout.be/nl/wetgeving

Inloggen y
Nodig uw vrienden uit op Mazoutonline y
Dit artikel delen via E-mail y