Een fout is opgetreden bij het opladen van deze pagina
x
u
j

Hoe uw stookolie kiezen?

welke mazout kiezen

Net zoals bij de brandstof in uw voertuig kan de kwaliteit van stookolie enorm verschillen.
De grootste petroleumgroepen hebben, elk op hun eigen manier, mazout van superieure kwaliteit ontwikkeld, met verbeterde eigenschappen. Maar let op: die zijn niet allemaal gelijkwaardig!

Merk op dat naast de basismazout ook Gasolie Extra beschikbaar is, met een sterk gereduceerd zwavelgehalte. Dit product is aangewezen voor condensatieketels.

Kwaliteitsmazout voor meer gemoedsrust

Mazout van superieure kwaliteit is eenvoudigweg gewone stookolie waaraan men een aantal additieven toevoegt om de prestaties te verbeteren.

Zo krijgt u een beter beschermde installatie wat op termijn kan leiden tot lagere onderhoudskosten en behoud van prestaties.
(Studie gerealiseerd door OWI op een condensatieketel icoVIT VKA 246-7 19kW in 2015)

Een lichtjes hogere prijs

De prijs van mazout van superieure kwaliteit is lichtjes hoger dan die van gewone mazout. Maar op langere termijn kunt u er toch ook besparingen mee realiseren.
Voor slechts enkele euro's meer per 2.000 liter zorgt mazout van superieure kwaliteit voor minder vervuiling van uw installatie. De belangrijkste voordelen: u vertraagt het verouderingsproces van het product door de antioxidanten in het Ultra additievenpakket en u verlengt de levensduur van uw installatie en u vermindert de onderhoudskosten.

Verschillende soorten additieven

Er zijn vele en diverse additieven voor mazout. Sommige verbeteren de prestaties van uw verwarmingsinstallatie, andere verminderen de vorming van bezinksel, dat obstructies kan teweegbrengen. Het is in uw voordeel als u van hun bestaan afweet en hun eigenschappen kent, zodat u uw mazout met zo veel mogelijk kennis van zaken kunt aankopen.

Mazoutonline controleert de additieven die de leveranciers op het platform vermelden. Als zij vermelden dat het een additief van superieure kwaliteit is, verwachten we dat het een volwaardig additief is en niet zomaar iets tegen schuimvorming.

Inloggen y
Nodig uw vrienden uit op Mazoutonline y
Dit artikel delen via E-mail y