Een fout is opgetreden bij het opladen van deze pagina
x
u
j

Ken de capaciteit van uw tank als u mazout bestelt

11 november 2020
Het is belangrijk dat u de capaciteit van uw tank kent om te weten te komen hoeveel stookolie u moet bestellen. We leggen u graag uit hoe u het best te werk gaat.
Ken de capaciteit van uw tank als u mazout bestelt

U moet binnenkort stookolie bestellen? U weet echter niet hoeveel liter u aan uw leverancier moet vragen? Bestelt u te veel stookolie, dan loopt u het risico dat uw tank gaat overlopen. Bestelt u echter te weinig stookolie, dan profiteert u misschien niet van de voordelige mazoutprijs die de leveranciers bij een stookoliebestelling vanaf 2000 liter aanbieden ... In dit artikel vertellen we u hoe u het best kunt inschatten hoeveel stookolie u moet bestellen.

Een stookoliebestelling voor een rechthoekige tank


De vorm van uw tank bepaalt welke berekening u moet maken om te weten te komen hoeveel liter stookolie u moet bestellen.

Heeft uw tank de vorm van een rechthoekige balk? Dan is de berekening eenvoudig. Eerst en vooral dient u de maximumcapaciteit te kennen. Vermenigvuldig hiervoor de lengte van de tank met de breedte en de hoogte. Zet het verkregen volume om in liter (1 kubieke meter komt overeen met 1000 liter stookolie). Vervolgens vermindert u die waarde met het resterende volume mazout in uw tank. Vermenigvuldig daarna de lengte en de breedte van de tank met de hoogte van de nog aanwezige stookolie. Zet dat resultaat om in liters stookolie.

Hieronder vindt u een concreet voorbeeld om u op weg te helpen. Stel dat uw tank de afmetingen 1,50 m x 1 m x 1 m heeft: het volume is dan 1,50 m3. U kunt dan 1500 liter stookolie in uw tank opslaan. U hebt nog 30 cm mazout in uw tank, ofwel 1,50 m x 1 m x 0,30 m = 0,45 m3 stookolie, of 450 liter.

Tip

Hebt u een ondoorzichtige tank, dan kunt u dezelfde berekening uitvoeren. Bepaal de hoogte van de resterende stookolie met een maatstok die u in de tank dompelt. Bevindt uw tank zich onder de grond, dan kunt u op dezelfde manier te werk gaan. U dient wel op voorhand de afmetingen van uw tank te kennen.

Een stookoliebestelling voor een cilindervormige tank

Hebt u een cilindervormige tank, dan is de berekening iets moeilijker. Maar geen paniek. Gebruik de volgende formule om de berekening te maken: π × (straal van uw tank)2 × hoogte.

Opnieuw een voorbeeld. Uw tank is 1,50 m hoog en heeft een diameter van 1 meter. Ze heeft dus een volume van π × (0,5 m)2 × 1,50 m, ofwel 1,1775 m3 of 1177,50 liter mazout. Er blijft nog 30 cm stookolie in uw tank, anders gezegd π × (0,5 m)2 × 0,30 m = 0,2355 m3, ofwel 235 liter.

Goed om te weten

Wilt u de berekening liever niet zelf maken? Dan zijn specifieke oliemeters voor u een uitstekende keuze. Wanneer u de meter in uw tank onderdompelt, bepaalt hij precies hoeveel liter mazout er nog in uw tank zit.

Lees ook:

Hoe kunt u uw stookolieaankoop optimaal laten renderen?

Vier tips voor een perfecte mazoutlevering

Mazout bestellen

Verder gaan

Inloggen
Nodig uw vrienden uit op Mazoutonline y
Dit artikel delen via E-mail y
Inschrijving y
  1. In overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens verwerkt Total Belgium NV als verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens met als doeleinde het beantwoorden van uw vraag en dit met als wettelijke basis uw toestemming. Uw gegevens zullen worden bewaard tot 3 jaar na het einde van de dienstverlening. De verplichte velden zijn aangegeven.

    U heeft een recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens. U kan een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (GBA). U kan ons bereiken via het contactformulier. Vertrouwelijkheid.

Uw account werd aangemaakt, een bevestigingsmail werd u gestuurd Wenst u uw inschrijving te voltooien? Mijn inschrijving voltooien
  1. Is uw leveringsadres verschillend van uw facturatieadres ?
  1. Uw telefoonnummer laat de mazoutleverancier toe met u contact op te nemen teneinde een leveringsdatum af te spreken
  2. Bevestigen
  3. In overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens verwerkt Total Belgium NV als verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens met als doeleinde het beantwoorden van uw vraag en dit met als wettelijke basis uw toestemming. Uw gegevens zullen worden bewaard tot 3 jaar na het einde van de dienstverlening. De verplichte velden zijn aangegeven.

    U heeft een recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens. U kan een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (GBA). U kan ons bereiken via het contactformulier. Vertrouwelijkheid.