Een fout is opgetreden bij het opladen van deze pagina
x
u
j

De invloed van het Internationaal Energieagentschap op de stookolieprijzen

19 augustus 2019
De analyses en strategieën van het Internationaal Energieagentschap (IEA) kunnen een invloed hebben op de stookolieprijzen. Ontdek hier waarom.
De invloed van het IEA op de stookolieprijzen

De beslissingen en mededelingen van het Internationaal Energieagentschap worden regelmatig aangehaald om een stijging of daling van de olieprijs te verklaren. In dit artikel leggen we uit hoe zij een invloed kunnen hebben op de prijs van ruwe olie en stookolie.

Wat is het Internationaal Energieagentschap?

Het IEA is een internationale organisatie met hoofdzetel in Parijs. Het agentschap werd opgericht in 1974, na de eerste oliecrisis. De organisatie telt vandaag 30 lidstaten, namelijk alle landen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), op vijf landen na: Chili, IJsland, Israël, Letland en Slovenië.

Het IEA werd opgericht om voldoende energievoorziening te garanderen in verbruikende landen. Daarbij gaat het voornamelijk om ruwe olie. Het doel is om de economische ontwikkeling en het correct functioneren van de lidstaten te waarborgen. De instelling heeft daarbij de taak om de strategische reserves van deze verschillende landen te beheren, net als de aanwending hiervan bij een olietekort of een verstoring in de levering.

Welke rol speelt het IEA bij het bepalen van de olieprijs?

Omwille van zijn opdracht adviseert het Internationaal Energieagentschap zijn lidstaten over de oliereserves die ze moeten aanhouden. Zo beslist het IEA hoeveel ruwe olie uit deze strategische reserves moet worden vrijgegeven op de verschillende markten waarop de organisatie een invloed heeft. Het IEA kan dus een deel van de wereldwijde vraag naar ruwe olie beïnvloeden.

Vanuit deze optiek publiceert de organisatie elke maand:

  • statistieken over de olievoorraad van belangrijke landen;
  • vooruitzichten over de wereldwijde vraag naar ruwe olie, wat hoofdzakelijk afhangt van de economische groei van deze landen.

Deze analyses kunnen op zich ook een invloed hebben op de beurs en een impact hebben op de olieprijs. Dat werkt volgens het welbekende principe van vraag en aanbod:

  • als de experts een daling van de vraag verwachten en het aanbod stabiel blijft, zal de prijs van ruwe olie, en dus de prijs van stookolie, waarschijnlijk dalen;
  • daarentegen, als de vraag sterk toeneemt en de producerende landen niet in staat zijn meer ruwe olie op de markt te brengen, kan de prijs van het zwarte goud omhoog gaan.

Hoe groot is de invloed van het IEA op de stookolieprijzen?

Zoals u weet zijn de stookolieprijzen sterk afhankelijk van de waardering van de primaire grondstof ervan – ruwe olie – op de internationale markt. Door de wereldwijde vraag naar ruwe olie te analyseren en ernaar te handelen, speelt het IEA dus een belangrijke rol in de dagelijkse evolutie van de stookolieprijzen.

Goed om weten

De Organisatie van olie-exporterende landen (OPEC) kan de olieproductie en dus het wereldwijde aanbod aan ruwe olie beïnvloeden.

Lees ook:

Invloed van de OPEC op uw stookolieaankoop

Evolutie van de stookolieprijs: een vat Brent, wat is dat?

Mazout bestellen

Verder gaan

Inloggen
Nodig uw vrienden uit op Mazoutonline y
Dit artikel delen via E-mail y
Inschrijving y
Uw account werd aangemaakt, een bevestigingsmail werd u gestuurd Wenst u uw inschrijving te voltooien? Mijn inschrijving voltooien
  1. Is uw leveringsadres verschillend van uw facturatieadres ?
  1. Uw telefoonnummer laat de mazoutleverancier toe met u contact op te nemen teneinde een leveringsdatum af te spreken
  2. Bevestigen