Een fout is opgetreden bij het opladen van deze pagina
x
u
j

De tank schoonmaken vóór een nieuwe stookoliebestelling

30 september 2016
Alvorens een nieuwe bestelling stookolie te plaatsen, is het van primordiaal belang de tank nu en dan schoon te maken om een optimaal calorisch rendement in stand te kunnen houden.
De tank schoonmaken en stookolie bestellen

Er wordt vaak gepraat over het jaarlijkse onderhoud van de stookolieketel, maar een schoonmaakbeurt van de stookolietank is al even belangrijk, ongeacht of het gaat om een ondergrondse dan wel om een bovengrondse tank. Het is raadzaam om de tien jaar een grondig onderhoud te laten uitvoeren vóór een stookoliebestelling en dus wanneer het brandstofniveau op zijn laagst staat.

Waarom de tank schoonmaken vóór u stookolie bestelt?

Na opeenvolgende stookolieleveringen gaan de sedimenten die zich in de brandstof bevinden op de bodem van de tank zakken. Veel sedimenten samen worden slib genoemd. Dat slib kan de sproeikop van uw verwarmingsketel verstoppen en zo de goede werking van uw verwarmingsinstallatie verstoren. Vandaar het belang om de stookolietank goed te laten reinigen om die onzuiverheden te verwijderen en de installatie in stand te houden.

De tank reinigen voor een volkomen veilige stookolielevering

De reiniging van de tank is werk van een professional. Hij pomp eerst de resterende stookolie uit uw tank. De brandstof wordt in zijn vrachtwagen opgeslagen tijdens de hele duur van het onderhoud en vervolgens weer in uw tank geïnjecteerd. Dat overtanken verloopt natuurlijk veel vlotter als u de tank niet pas hebt laten vullen met stookolie en als het stookoliepeil in uw tank zo laag mogelijk staat. Het slib wordt opgezogen met specifieke apparatuur. De tank wordt vervolgens grondig schoongemaakt en gecontroleerd. De professional gaat op zoek naar eventuele corrosieplekken en verifieert of de tank nog altijd perfect dicht is. Als hij lekken opspoort, moet de tank absoluut worden hersteld of moet u overwegen uw stookolietank te vervangen vóór u een nieuwe stookoliebestelling plaatst.

Inloggen
Nodig uw vrienden uit op Mazoutonline y
Dit artikel delen via E-mail y
Inschrijving y
  1. In overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens verwerkt Total Belgium NV als verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens met als doeleinde het beantwoorden van uw vraag en dit met als wettelijke basis uw toestemming. Uw gegevens zullen worden bewaard tot 3 jaar na het einde van de dienstverlening. De verplichte velden zijn aangegeven.

    U heeft een recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens. U kan een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (GBA). U kan ons bereiken via het contactformulier. Vertrouwelijkheid.

Uw account werd aangemaakt, een bevestigingsmail werd u gestuurd Wenst u uw inschrijving te voltooien? Mijn inschrijving voltooien
  1. Is uw leveringsadres verschillend van uw facturatieadres ?
  1. Facturatie adres :
  1. Uw telefoonnummer laat de mazoutleverancier toe met u contact op te nemen teneinde een leveringsdatum af te spreken
  2. Bevestigen
  3. In overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens verwerkt Total Belgium NV als verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens met als doeleinde het beantwoorden van uw vraag en dit met als wettelijke basis uw toestemming. Uw gegevens zullen worden bewaard tot 3 jaar na het einde van de dienstverlening. De verplichte velden zijn aangegeven.

    U heeft een recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens. U kan een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (GBA). U kan ons bereiken via het contactformulier. Vertrouwelijkheid.