Een fout is opgetreden bij het opladen van deze pagina
x
u
j

Een stookolietank buiten gebruik stellen: geen gemakkelijke klus

31 maart 2016
Om elke bodemvervuiling en elk risico op ontploffing te vermijden, vergt het buiten gebruik stellen van een stookolietank de tussenkomst van een professional.
Mazout van hoge kwaliteit

Het buiten gebruik stellen van een stookolietank is geen sinecure. In België moet dat beantwoorden aan de wettelijke vereisten betreffende de stookolietanks, die kunnen verschillen naargelang het gewest waar u woont: Vlaanderen, Wallonië of Brussel.

Hoe dan ook is het raadzaam inlichtingen in te winnen bij uw chauffagespecialist of uw mazoutleverancier.

Uw stookolietank buiten gebruik stellen in Vlaanderen

Om uw stookolietank buiten gebruik te stellen, moet de tank worden leeggemaakt. Gaat het om een ondergrondse tank, dan moet de tank ook worden verwijderd. Als het om technische redenen niet mogelijk is de tank te verwijderen, dan moet hij met de instemming van een erkende stookolietechnicus worden gevuld met zand, schuim of ander inert materiaal.

Privépersonen moeten bovendien de declassering (rood keuringsplaatje) van hun tank melden aan de dienst "Operationeel waterbeheer" van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Uw stookolietank buiten gebruik stellen in Wallonië

Bij het buiten gebruik stellen moet de tank die aangesloten is op uw huisbrandolie-installatie volledig worden leeggemaakt. De professional ontgast vervolgens de tank en maakt hem helemaal schoon. Vervolgens wordt de stookolietank ontmanteld en verwijderd.

Soms is het niet mogelijk om een tank met huisbrandolie te verwijderen. In dat geval moet de tank worden leeggemaakt, ontgast en gereinigd, waarna hij wordt gevuld met zand, schuimbeton of ander inert materiaal.

Uw stookolietank buiten gebruik stellen in Brussel

De installatie of de controle van een stookolietank is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan geen enkele dwingende regelgeving onderworpen. Toch kan er een milieuvergunning worden vereist en kunnen er bepaalde specifieke exploitatievoorwaarden worden opgelegd.

Woont u in het Brusselse Gewest en moet uw stookolietank buiten gebruik worden gesteld, dan moet u de overheid die de vergunning heeft uitgereikt, met name Leefmilieu Brussel of het gemeentebestuur, naargelang van het geval, hiervan op de hoogte brengen.

Na het reinigen van de mazouttank dienen de reststoffen te worden verwijderd door een ophaler die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkend is voor het ophalen van gevaarlijk afval.

Houd de attesten van de werkzaamheden zorgvuldig bij; ze kunnen later worden opgevraagd. Bovendien moet de vulinrichting van de stookolietank ook buiten werking worden gesteld om verdere leveringen onmogelijk te maken.

Inloggen y
Nodig uw vrienden uit op Mazoutonline y
Dit artikel delen via E-mail y