Een fout is opgetreden bij het opladen van deze pagina
x
u
j

Is een stookoliebestelling aan het begin van de zomer voordelig?

20 juni 2022
Is het, nu de temperaturen stijgen en het aantal stookoliebestellingen daalt, echt de moeite waard om uw tank te vullen? We vertellen er u hier meer over!
Is een stookoliebestelling aan het begin van de zomer voordelig?

Prijsschommelingen in de zomer

Veel consumenten denken dat de zomerperiode lagere stookolieprijzen met zich meebrengt. De vraag neemt namelijk af met de komst van de zomer en de stijgende temperaturen. Volgens de wet van vraag en aanbod zou die daling van het aantal bestellingen dan ook tot een prijsdaling moeten leiden.

Hoewel de redenering logisch is, hangt de stookolieprijs niet af van vraag en aanbod op nationaal of zelfs Europees niveau. Alleen de wereldwijde olievraag heeft een rechtstreekse invloed op de stookolieprijs.

Zo zit er geen constante in de prijsdalingen die we in België in de zomer vaststellen en hebben ze vaak te maken met andere factoren dan de daling van de lokale vraag.

Hoeveel kost het om deze zomer stookolie te bestellen?

Het voorspellen van de stookolieprijzen is een moeilijke oefening, aangezien er veel parameters zijn die de prijzen beïnvloeden. Dat geldt met name voor het aardolieaanbod op wereldvlak, dat gedeeltelijk door de OPEC (Organisatie van Olie-exporterende Landen) wordt gereguleerd.

Tijdens hun laatste bijeenkomst stemden de OPEC-landen voor een verhoging van de olieproductie. In juli en augustus zal de productie met 650.000 vaten per dag toenemen.

Het is echter mogelijk dat de gevolgen van dat besluit niet merkbaar zullen zijn. Er wordt om verschillende redenen zelfs een prijsstijging verwacht:

 • de toename van het aantal reizen tijdens de zomerperiode. De vraag naar stookolie neemt misschien wel af maar de vraag naar brandstoffen neemt toe, wat tot hogere prijzen leidt;
 • de opheffing van de gezondheidsbeperkingen in China: momenteel gelden voor sommige regio's nog strenge beperkingen. Zodra die laatste beperkingen opgeheven zijn, spreekt het voor zich dat het economisch herstel tot een stijging van de vraag zal leiden.

Bovendien heeft de geopolitieke situatie ook gevolgen voor de olieprijs. Het conflict in Oekraïne is hier een duidelijk voorbeeld van. Als reactie op de Russische inval in Oekraïne wil de Europese Unie een embargo instellen op Russische energie. De EU-landen onderhandelen nog steeds over dit onderwerp en sommige landen zijn volledig afhankelijk van Russische olie. Zodra het embargo van kracht is, zal de productie echter moeten worden opgevoerd om het Russische olietekort te compenseren. Aangezien bepaalde producerende landen nu al moeite hebben om hun huidige quota te halen, wordt een daling van het aanbod verwacht. Als gevolg daarvan zal de prijs van een vat olie - en bijgevolg de stookolieprijs - waarschijnlijk verder stijgen.

Prijzen opvolgen om goedkopere stookolie te bestellen

Volg zeker en vast de evolutie van de stookolieprijzen op onze website om steeds de beste prijs te krijgen. We bieden u regelmatig analyses van de prijzen en hun evolutie. Door onze prijsvergelijker te gebruiken, bent u er zeker van dat u de beste prijs in uw regio krijgt.

Lees ook:

Tal van manieren om mazout te betalen

Inloggen y
Nodig uw vrienden uit op Mazoutonline y
Dit artikel delen via E-mail y
Inschrijving y
 1. In overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens verwerkt Total Belgium NV als verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens met als doeleinde het beantwoorden van uw vraag en dit met als wettelijke basis uw toestemming. Uw gegevens zullen worden bewaard tot 3 jaar na het einde van de dienstverlening. De verplichte velden zijn aangegeven.

  U heeft een recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens. U kan een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (GBA). U kan ons bereiken via het contactformulier. Vertrouwelijkheid.

Uw account werd aangemaakt, een bevestigingsmail werd u gestuurd Wenst u uw inschrijving te voltooien? Mijn inschrijving voltooien
 1. Is uw leveringsadres verschillend van uw facturatieadres ?
 1. Facturatie adres :
 1. Uw telefoonnummer laat de mazoutleverancier toe met u contact op te nemen teneinde een leveringsdatum af te spreken
 2. Bevestigen
 3. In overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens verwerkt Total Belgium NV als verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens met als doeleinde het beantwoorden van uw vraag en dit met als wettelijke basis uw toestemming. Uw gegevens zullen worden bewaard tot 3 jaar na het einde van de dienstverlening. De verplichte velden zijn aangegeven.

  U heeft een recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens. U kan een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (GBA). U kan ons bereiken via het contactformulier. Vertrouwelijkheid.