Een fout is opgetreden bij het opladen van deze pagina
x
u
j

Waarom orkanen de stookolieprijzen kunnen doen stijgen of dalen

23 september 2019
De doortocht van orkanen in bepaalde regio's van de wereld, zelfs ver van België, kan een impact hebben op de aardoliekoersen en bijgevolg op de stookolieprijzen in ons land. Hoe komt dat?
De weerslag van orkanen op de stookolieprijs

De orkaan Dorian teistert sinds begin september de oostkust van Noord-Amerika. Voor Mazoutonline een gelegenheid om stil te staan bij de invloed die dergelijke natuurrampen op de stookolieprijzen kunnen hebben.

De geschiedenis heeft inderdaad al meermaals uitgewezen dat cyclonen, stormen en orkanen een significante weerslag kunnen hebben op de stookolieprijzen. Op het eerste gezicht valt moeilijk te begrijpen wat het verband tussen die twee is. De verklaring is nochtans eenvoudig: dergelijke natuurrampen kunnen namelijk de vraag naar aardolie of de productie ervan beïnvloeden, en dat zijn twee factoren die op hun beurt een weerslag hebben op de tarieven voor huisbrandolie.

Orkanen kunnen stookolie duurder maken

In bepaalde gevallen kunnen orkanen de stookolieprijzen doen stijgen. Dat was bijvoorbeeld zo met de orkaan Katrina in 2005, een van de krachtigste orkanen in de geschiedenis van de Verenigde Staten, of vorig jaar nog met de orkaan Florence, die aanzienlijke materiële schade en het verlies van mensenlevens veroorzaakte, hoofdzakelijk in de Amerikaanse staat North Carolina.

Die hevige stormen kunnen namelijk een bedreiging vormen voor de plaatsen waar aardolie geproduceerd wordt, in de Golf van Mexico of langsheen de kust. De productie van vaten ruwe olie kan vertraagd worden, raffinaderijen kunnen stilgelegd worden, boorplatformen op volle zee kunnen schade oplopen. Ook kunnen orkanen belangrijke pijpleidingen beschadigen en het aanleggen van tankschepen die zich in de Golf bevinden uitstellen. Het transport van geraffineerde producten zoals huisbrandolie kan dan onderbroken worden.

Die vertragingen in de aardolieproductie of -bevoorrading duren weliswaar doorgaans niet zo lang – de tijd van de doortocht van de orkaan, dus enkele uren of dagen – maar dat is genoeg om de plaatselijke en mondiale markt te verstoren voor meerdere weken. Door de daling van het aardolieaanbod hebben de stookolieprijzen de neiging te stijgen.

Orkanen kunnen de stookolieprijzen doen dalen

Omgekeerd kunnen orkanen ook bijdragen tot een daling van de stookolieprijzen.

Wanneer orkanen grote bewoonde gebieden treffen, krijgen miljoenen mensen het bevel de kuststreek tijdelijk te ontruimen. Dat is bijvoorbeeld onlangs het geval geweest in Florida, Georgia en South Carolina bij de aankomst van de orkaan Dorian. De mensen die in die gebieden wonen, verlaten dan hun huis, de wegen zijn overstroomd en beschadigd. De getroffen gezinnen hebben dus geen stookolie nodig om zich te verwarmen en geen benzine voor de motor van hun wagen. Resultaat: de vraag naar aardolie vermindert. Als de productieplaatsen niet door de orkaan zijn getroffen, blijft het aanbod intussen gelijk en dus dalen de prijzen voor huisbrandolie.

Lees ook:

De invloed van het Internationaal Energieagentschap op de stookolieprijzen

Heeft het weer een invloed op de stookolieprijzen?

Mazout bestellen

Verder gaan

Inloggen
Nodig uw vrienden uit op Mazoutonline y
Dit artikel delen via E-mail y
Inschrijving y
Uw account werd aangemaakt, een bevestigingsmail werd u gestuurd Wenst u uw inschrijving te voltooien? Mijn inschrijving voltooien
  1. Is uw leveringsadres verschillend van uw facturatieadres ?
  1. Uw telefoonnummer laat de mazoutleverancier toe met u contact op te nemen teneinde een leveringsdatum af te spreken
  2. Bevestigen