Een fout is opgetreden bij het opladen van deze pagina
x
u
j

Stookolie bestellen: een terugblik op het 1ste kwartaal van 2020

21 april 2020
Hoe is de prijs van uw stookoliebestelling tijdens de eerste drie maanden van dit jaar geëvolueerd? Een korte analyse.
Stookolie: terugblik op het 1ste kwartaal van 2020

Mazoutonline ontcijfert voor u regelmatig de dagprijs van stookolie in België, maar volgt ook op hoe de prijs van uw stookoliebestelling over verschillende maanden fluctueert. Nu april net begonnen is, is het tijd om even te kijken naar hoe de stookolieprijs zich in het eerste kwartaal van 2020 heeft gedragen.

Bijna 1.400 euro voor een bestelling bij het begin van het jaar

Het jaar 2020 werd ingezet met een prijs die in dezelfde lijn lag als die tijdens de laatste zes maanden van 2019: de prijs lag vast op 0,6987 euro per liter voor bestellingen van minstens 2.000 liter. Op de 1ste dag van het jaar moest u dus voor een levering van 2.000 liter niet meer dan 1.397,40 euro neertellen.

Piek in januari, eerste dip in februari

Nadat de grens van 70 centiemen per liter op 7 januari werd overschreden, bereikte de stookolieprijs een piek van 0,7031 euro per liter, het hoogste niveau dat dit jaar werd opgetekend. Daarna ging de prijs geleidelijk naar beneden, met op 5 februari een eerste dieptepunt van 0,5772 euro per liter. Die dag kostte een bestelling van 2.000 liter niet meer dan 1.154,40 euro, of 243 euro minder dan op 1 januari.

Na die dip ging de prijs van een bestelling stookolie weer lichtjes omhoog tot 24 februari, toen de prijs van stookolie werd vastgesteld op 0,6243 euro per liter, of 1.248,60 euro voor een levering van 2.000 liter.

Stookolie goedkoopst op 23 maart

Eind februari tuimelde de stookolieprijs opnieuw naar beneden. Die inzinking kwam in maart in een stroomversnelling. Zo betaalde u op 23 maart slechts 818,60 euro voor 2.000 liter stookolie (0,4093 euro/liter), het laagste peil van het jaar.

In de laatste week van maart ging de stookolieprijs voorzichtig omhoog, maar toch eindigde de maand met een voor de consument erg interessante prijs: 831,20 euro, dit is 566,20 euro minder dan op de eerste dag van het jaar!

Goedkope stookolie omwille van het coronavirus

De Covid-19-crisis heeft ontegensprekelijk een grote impact gehad op het eerste kwartaal van 2020. Als gevolg van de lockdownmaatregelen die de door de pandemie getroffen landen hebben genomen, is de vraag naar olie, eerst vanuit China en vervolgens vanuit de hele wereld, drastisch gedaald. De economie vertraagt en heel wat sectoren die op olie draaien, hebben hun productie stilgelegd.

Tegelijkertijd, als reactie op de weigering van Rusland om het OPEC+ akkoord over de beperking van de olieuitvoer te verlengen zodat de prijzen een bepaald niveau kunnen aanhouden, ontketende Saoedi-Arabië een ware prijzenoorlog en draaide het land zijn oliekranen open om marktaandeel terug te winnen. Het olieaanbod is vandaag dus groter dan de vraag. Dat betekent dat de olieprijs zakt en u dus minder betaalt voor uw stookolie.

Lees ook:

Het coronavirus doet de prijs van uw stookoliebestelling dalen

De officiële mazoutprijs bereikt het laagste peil in vier jaar!

Mazout bestellen

Verder gaan

Inloggen
Nodig uw vrienden uit op Mazoutonline y
Dit artikel delen via E-mail y
Inschrijving y
  1. In overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens verwerkt Total Belgium NV als verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens met als doeleinde het beantwoorden van uw vraag en dit met als wettelijke basis uw toestemming. Uw gegevens zullen worden bewaard tot 3 jaar na het einde van de dienstverlening. De verplichte velden zijn aangegeven.

    U heeft een recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens. U kan een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (GBA). U kan ons bereiken via het contactformulier. Vertrouwelijkheid.

Uw account werd aangemaakt, een bevestigingsmail werd u gestuurd Wenst u uw inschrijving te voltooien? Mijn inschrijving voltooien
  1. Is uw leveringsadres verschillend van uw facturatieadres ?
  1. Uw telefoonnummer laat de mazoutleverancier toe met u contact op te nemen teneinde een leveringsdatum af te spreken
  2. Bevestigen
  3. In overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens verwerkt Total Belgium NV als verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens met als doeleinde het beantwoorden van uw vraag en dit met als wettelijke basis uw toestemming. Uw gegevens zullen worden bewaard tot 3 jaar na het einde van de dienstverlening. De verplichte velden zijn aangegeven.

    U heeft een recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens. U kan een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (GBA). U kan ons bereiken via het contactformulier. Vertrouwelijkheid.