Een fout is opgetreden bij het opladen van deze pagina
x
u
j

Schommelende prijzen voor een stookoliebestelling

18 oktober 2022
Wie de ontwikkeling van de stookolieprijzen volgt, kan de prijsschommelingen niet gemist hebben. We vertellen u er in dit artikel alles over!
Schommelende prijzen voor een stookoliebestelling

Als u de evolutie van de officiële stookolieprijs in België regelmatig volgt, hebt u de schommelende prijzen niet kunnen missen. Om dat fenomeen beter te begrijpen, gaan we in dit artikel dieper in op de belangrijkste elementen die de prijs van een stookoliebestelling bepalen.

Wereldwijde factoren beïnvloeden de stookolieprijs

De stookolieprijs wordt bepaald door verschillende wereldwijde factoren. Stookolie wordt gemaakt van ruwe olie waardoor het tarief van het zwarte goud uiteraard een invloed heeft op de prijs van uw stookoliebestelling.

De prijs van een vat aardolie wordt vastgelegd op de internationale markt. Die markt is zelf afhankelijk van verschillende factoren die de prijsschommelingen van de afgelopen maanden verklaren. De belangrijkste factor is het evenwicht tussen vraag en aanbod in de wereld, dat op zijn beurt door verschillende factoren wordt beïnvloed:

 • Geopolitieke conflicten: vaak hebben conflicten in olieproducerende landen een directe invloed op de olieprijs. De inval van Rusland in Oekraïne is hier een duidelijk voorbeeld van. Begin maart 2022, enkele dagen na de Russische inval in Oekraïne, schoot de olieprijs namelijk de hoogte in. De reden? Aangezien Rusland een van de belangrijkste olie-exporterende landen is, is er bezorgdheid ontstaan over het wereldwijde aanbod. Dat heeft geleid tot een sterke stijging van de vraag en bijgevolg de prijzen. Die evolutie kwam meteen tot uiting in de stookolieprijs.
 • De beslissingen van de OPEC: de Organisatie van olie-exporterende landen bepaalt hoeveel olie haar lidstaten produceren en beïnvloedt daarmee rechtstreeks het aanbod.
 • Natuurrampen: dit is een andere factor die het evenwicht tussen vraag en aanbod beïnvloedt. Wanneer een producerend land wordt getroffen door een natuurramp (overstromingen, aardbevingen, enz.) duurt het altijd enige tijd voordat de productie kan worden hervat, omdat de infrastructuur vaak is aangetast.

Ook de wisselkoers tussen de dollar en de euro kan de olieprijs beïnvloeden. De dollar wordt als referentie voor een vat Brent-olie gebruikt. Voor importerende landen die in euro's kopen, heeft de wisselkoers dus een rechtstreeks effect op de uiteindelijke kosten. In de maand juli had de euro voor het eerst sinds zijn invoering dezelfde waarde als de dollar. Importerende landen die in euro's betaalden, moesten dus meer betalen en rekenden die stijging door in de stookolieprijs.

Nationale factoren beïnvloeden de stookolieprijs

In België wordt de officiële stookolieprijs dagelijks vastgelegd door de FOD Economie. Leveranciers mogen niet boven die prijs gaan.

Heel wat parameters bepalen de maximumprijs, een andere naam voor het officiële tarief:

 • de kosten van aardolieproducten;
 • de maximale brutodistributiemarge: de maximale marge die leveranciers mogen nemen op hun verkoop van mazout (inclusief distributie- en marketingkosten);
 • bijdragen zoals de bijdrage aan het Sociaal Verwarmingsfonds (waardoor gezinnen met een laag inkomen hun huis kunnen verwarmen) of de bijdrage voor Apetra, de organisatie die instaat voor de bevoorrading in ons land en een minimale olievoorraad moet garanderen;
 • de accijnzen en de energiebijdragen;
 • de btw.

Al die factoren hebben dus een rechtstreekse invloed op de stookolieprijs.

Lokale criteria beïnvloeden uw stookoliebestelling

Elke leverancier kan zijn eigen verkoopprijs bepalen, uiteraard zonder de officiële prijs te overschrijden. Het is dus mogelijk dat de prijzen per leverancier verschillen. Die werkwijze maakt concurrentie mogelijk en garandeert een betere prijs.

Het bedrag van uw stookoliebestelling kan ook variëren naargelang de locatie van uw leverancier. Als zijn bedrijf in de buurt van een raffinaderij ligt, zullen de transportkosten lager zijn en kan hij bijgevolg een goedkopere prijs bieden.

Dat principe geldt ook voor u. Lokale leveranciers moeten namelijk minder kilometers afleggen dan een leverancier die niet in uw buurt woont.

Gebruik dan ook zeker de vergelijkingstool van Mazoutonline. Zo vindt u altijd de beste prijs voor uw stookoliebestelling!

Lees ook:

Hoe kiest u een mazoutleverancier in België?

Met Mazoutonline vindt u altijd een stookolieleverancier in de buurt

Inloggen
Nodig uw vrienden uit op Mazoutonline y
Dit artikel delen via E-mail y
Inschrijving y
 1. In overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens verwerkt Total Belgium NV als verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens met als doeleinde het beantwoorden van uw vraag en dit met als wettelijke basis uw toestemming. Uw gegevens zullen worden bewaard tot 3 jaar na het einde van de dienstverlening. De verplichte velden zijn aangegeven.

  U heeft een recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens. U kan een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (GBA). U kan ons bereiken via het contactformulier. Vertrouwelijkheid.

Uw account werd aangemaakt, een bevestigingsmail werd u gestuurd Wenst u uw inschrijving te voltooien? Mijn inschrijving voltooien
 1. Is uw leveringsadres verschillend van uw facturatieadres ?
 1. Facturatie adres :
 1. Uw telefoonnummer laat de mazoutleverancier toe met u contact op te nemen teneinde een leveringsdatum af te spreken
 2. Bevestigen
 3. In overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens verwerkt Total Belgium NV als verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens met als doeleinde het beantwoorden van uw vraag en dit met als wettelijke basis uw toestemming. Uw gegevens zullen worden bewaard tot 3 jaar na het einde van de dienstverlening. De verplichte velden zijn aangegeven.

  U heeft een recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens. U kan een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (GBA). U kan ons bereiken via het contactformulier. Vertrouwelijkheid.