Een fout is opgetreden bij het opladen van deze pagina
x
u
j

De prijs van een stookoliebestelling zakt tot een nieuw dieptepunt

04 mei 2020
De daling van de stookolieprijzen zet zich voort en de consument profiteert bijgevolg van historisch lage prijzen voor zijn stookoliebestelling. Hoe komt dat?
De prijs van een stookoliebestelling zakt tot een nieuw dieptepunt

Mazoutonline informeert u regelmatig over de prijsschommelingen van uw stookoliebestelling. In dit artikel zoomen we in op de prijsevolutie sinds begin 2020, tegen de achtergrond van de huidige barre situatie. Bijzondere aandacht gaat naar de prijzen van de voorbije week.

Stookoliebestelling twee keer goedkoper dan bij het begin van dit jaar

Sinds het begin van de maand januari volgt de mazoutprijs een dalende curve, met uitzondering van een lichte opflakkering in de maand februari. In vier maanden tijd, tussen 1 januari en 30 april 2020, is de prijs met meer dan 55% gezakt. Concreet daalde de prijs van 0,6987 euro per liter, voor elke bestelling van minstens 2000 liter, tot 0,3113 euro per liter.

De huidige situatie is ongezien. De afgelopen jaren hebben we een dergelijke prijsdaling op zo'n korte periode nooit meegemaakt.

Deze week zakte de mazoutprijs naar een nieuw dieptepunt

Als we kijken naar de evolutie van de stookolieprijs in de voorbije dagen, stellen we vast dat de prijs deze week nog maar eens een historisch laag punt bereikte.

Op woensdag 29 april klokte de mazoutprijs af op een historisch laag peil van 0,3108 euro per liter. Een mazoutlevering van 2000 liter kostte die dag slechts 621,60 euro.

658 euro voor een stookoliebestelling van 2000 liter

Sinds woensdag krabbelt de mazoutprijs lichtjes terug overeind. Toch blijft de prijs nog zeer aantrekkelijk: u betaalt nog steeds maar 0,3290 euro per liter voor een bestelling van minstens 2000 liter.

Een stookoliebestelling van 2000 liter is vandaag 25,80 euro goedkoper dan afgelopen week. In vergelijking met afgelopen maand bespaart u 131,60 euro. U betaalt bovendien 761 euro minder dan vorig jaar, op dezelfde dag, om uw stookolietank te laten vullen.

Tot welk punt kan de prijs van een stookoliebestelling zakken?

De dalende trend van de prijs voor uw stookoliebestelling hangt nauw samen met de instorting van de aardolieprijzen. Die sterke daling is te wijten aan de COVID-19-pandemie die de wereldeconomie doet sputteren en de vraag naar aardolie doet dalen.

De prijs van een vat Noordzee-Brent, die gebruikt wordt om de mazoutprijs in België vast te leggen, zakte tot 20 dollar per vat op 27 april. In de maand februari schommelde die prijs nog rond 55 dollar per vat.

Sinds een week lijken de aardolieprijs weer lichtjes uit het dal te kruipen. Vandaag bedraagt de prijs voor een vat Brent 25 dollar. Er zijn twee factoren die de lichte stijging verklaren. Enkele weken geleden hebben de grootste olieproducerende landen besloten om hun productie te verlagen. Dat akkoord is sinds 1 mei in werking getreden. Daarnaast hebben enkele landen ook al een aantal maatregelen genomen om de lockdown te versoepelen. Als de aardolieprijzen de komende dagen blijven stijgen, zal de prijs van uw stookoliebestelling niet achterblijven.

Lees ook:

Wat betekent de beslissing van de olieproducenten voor de prijs van uw mazoutbestelling?

Mazout in België almaar goedkoper

Mazout bestellen

Verder gaan

Inloggen
Nodig uw vrienden uit op Mazoutonline y
Dit artikel delen via E-mail y
Inschrijving y
  1. In overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens verwerkt Total Belgium NV als verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens met als doeleinde het beantwoorden van uw vraag en dit met als wettelijke basis uw toestemming. Uw gegevens zullen worden bewaard tot 3 jaar na het einde van de dienstverlening. De verplichte velden zijn aangegeven.

    U heeft een recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens. U kan een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (GBA). U kan ons bereiken via het contactformulier. Vertrouwelijkheid.

Uw account werd aangemaakt, een bevestigingsmail werd u gestuurd Wenst u uw inschrijving te voltooien? Mijn inschrijving voltooien
  1. Is uw leveringsadres verschillend van uw facturatieadres ?
  1. Uw telefoonnummer laat de mazoutleverancier toe met u contact op te nemen teneinde een leveringsdatum af te spreken
  2. Bevestigen
  3. In overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens verwerkt Total Belgium NV als verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens met als doeleinde het beantwoorden van uw vraag en dit met als wettelijke basis uw toestemming. Uw gegevens zullen worden bewaard tot 3 jaar na het einde van de dienstverlening. De verplichte velden zijn aangegeven.

    U heeft een recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens. U kan een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (GBA). U kan ons bereiken via het contactformulier. Vertrouwelijkheid.