Een fout is opgetreden bij het opladen van deze pagina
x
u
j

Welke factoren beïnvloeden de officiële mazoutprijs ?

31 augustus 2016
Verschillende factoren bepalen mee de officiële mazoutprijs in België. Een toelichting.
Samenstelling van de officiële stookolieprijs

Het is niet altijd evident te voorzien hoe de mazoutprijs gaat evolueren. Toch bestaan er enkele elementen aan de hand waarvan men beter kan begrijpen waarom de officiële mazoutprijs zo volatiel is.

De prijs voor aardolie beïnvloedt officiële mazoutprijs

Het eerste element dat de officiële mazoutprijs aanstuurt is de prijs voor een vat ruwe olie. Wanneer de prijs voor een vat Brent stijgt, mag men er van uitgaan dat ook de mazoutprijs de hoogte ingaat. De prijs voor aardolie schommelt volgens een aloud economisch beginsel, nl. dat van vraag en aanbod. Een stevige productie en grote voorraden terwijl de vraag niet volgt, betekent dat de prijzen voor ruwe olie, en dus ook de officiële mazoutprijs gaan dalen. In perioden van grote vraag daarentegen en wanneer de olieproducerende landen onvoldoende aardolie kunnen oppompen, schiet de prijs weer omhoog.

De officiële mazoutprijs hangt af van de verhouding tussen munten

Op de internationale markten wordt de ruwe olie verhandeld in Amerikaanse dollar. Wanneer de euro ten opzichte van het groene biljet gaat schommelen, bestaat de kans dat de officiële mazoutprijs in België en in de eurozone omhoog of omlaag evolueert.

De politieke context weegt op de officiële mazoutprijs

Aardolie is een zeer gegeerde grondstof. De ontginning ervan wakkert spanningen tussen landen aan. In perioden van politieke onstabiliteit in bepaalde olieproducerende of olieverbruikende landen, kan de prijs voor aardolie, en in het zog daarvan ook de officiële mazoutprijs, snel gaan stijgen onder de impuls van speculaties. Ook andere factoren kunnen een stijging of daling van de officiële mazoutprijs mee bepalen: de ontwikkeling van alternatieve energiebronnen of de exploitatie van nieuwe boorputten.

De Belgische Staat bepaalt de officiële mazoutprijs

Niet alleen de prijs voor aardolie wordt meegenomen in de samenstelling van de mazoutprijs. Er zijn nog meer factoren die meetellen: bijdragen, taksen en accijnzen die de Staat heft, alsook de kosten voor commercialisering en levering. Al die bedragen worden echter bepaald per liter in absolute waarde. Dit zijn dus geen elementen die een invloed hebben op de stijgende of dalende curve van de officiële mazoutprijs.

De Federale Overheidsdienst Economie bepaalt elke dag de officiële mazoutprijs op basis van al die verschillende factoren.

Om mazout te bestellen tegen de beste prijs, is het raadzaam de actualiteit en de evolutie van de olieprijs van nabij te volgen.

Mazout bestellen

Verder gaan

Inloggen
Nodig uw vrienden uit op Mazoutonline y
Dit artikel delen via E-mail y
Inschrijving y
  1. In overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens verwerkt Total Belgium NV als verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens met als doeleinde het beantwoorden van uw vraag en dit met als wettelijke basis uw toestemming. Uw gegevens zullen worden bewaard tot 3 jaar na het einde van de dienstverlening. De verplichte velden zijn aangegeven.

    U heeft een recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens. U kan een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (GBA). U kan ons bereiken via het contactformulier. Vertrouwelijkheid.

Uw account werd aangemaakt, een bevestigingsmail werd u gestuurd Wenst u uw inschrijving te voltooien? Mijn inschrijving voltooien
  1. Is uw leveringsadres verschillend van uw facturatieadres ?
  1. Uw telefoonnummer laat de mazoutleverancier toe met u contact op te nemen teneinde een leveringsdatum af te spreken
  2. Bevestigen
  3. In overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens verwerkt Total Belgium NV als verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens met als doeleinde het beantwoorden van uw vraag en dit met als wettelijke basis uw toestemming. Uw gegevens zullen worden bewaard tot 3 jaar na het einde van de dienstverlening. De verplichte velden zijn aangegeven.

    U heeft een recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens. U kan een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (GBA). U kan ons bereiken via het contactformulier. Vertrouwelijkheid.