Een fout is opgetreden bij het opladen van deze pagina
x
u
j

Wat betekent de beslissing van de olieproducenten voor de prijs van uw mazoutbestelling?

22 april 2020
De belangrijkste olieproducerende landen hebben een akkoord gesloten om hun olieproductie drastisch in te perken. Welke impact heeft dat op uw mazoutbestelling? Een korte analyse.
Wat betekent de beslissing van de olieproducenten

We maken momenteel een ongeziene gezondheidscrisis mee. De verspreiding van het COVID-19-virus brengt niet alleen ons dagelijkse leven in de war maar gooit ook de economische activiteit van ons land overhoop. De wereld staat zo goed als stil dus is de vraag naar stookolie gekelderd. Vliegtuigen staan aan de grond, verplaatsingen zijn beperkt, de industrie vertraagt. Resultaat: de voorraden van het zwarte goud stapelen zich op. Het aanbod overtreft momenteel ruim de vraag waardoor de aardolieprijzen als een kaartenhuis in elkaar storten. En de prijs van uw mazoutbestelling volgt dezelfde trend.

Mazoutbestelling bijna de helft goedkoper

Begin dit jaar bedroeg de prijs van een vat Noordzee-Brent 65 dollar. De afgelopen dagen is die prijs gezakt naar 21 dollar. Al sinds 2002 was de prijs niet meer zo laag als nu.

Die daling zet zich ook door in de prijs voor uw mazoutbestelling. Voor een bestelling van 2000 liter telde u op 1 januari 2020 1397,40 euro neer. Op 20 april 2020 was dat bedrag al gezakt naar 765 euro. In iets minder dan vier maanden is de mazoutprijs in België met 45% gezakt.

Een situatie die vooral de landen uit de Golfstaten treft

Rusland en de landen uit het Midden-Oosten halen heel wat inkomsten uit het zwarte goud. Door de huidige crisis dreigt hun economie in te storten. Het bbp van de Arabische landen zou een klap van 323 miljard dollar kunnen krijgen, ofwel een daling van maar liefst 12%. “De COVID-19-pandemie en de daling van de aardolieprijzen dompelen het Midden-Oosten in grote economische problemen. De gevolgen kunnen nog lang blijven nazinderen”, vermeldt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een rapport over de regionale economische vooruitzichten voor de maand april.

Een historische beslissing om de mazoutprijzen weer op te krikken

Voor de grote olieproducerende landen is de huidige situatie niet houdbaar. Om geen verlies te maken, moet de prijs van een vat tussen 30 en 50 dollar schommelen.

Om de prijzenval een halt toe te roepen, hebben de leden van de OPEC, haar partners en de Verenigde Staten op zondag 12 april een historische productiedaling ingevoerd. Vanaf 1 mei willen ze twee maanden lang elke dag tien miljoen minder vaten produceren. Na die periode wil men de productie tot eind december 2020 terugschroeven met acht miljoen vaten en vervolgens zes miljoen vaten tot april 2022.

De prijs van uw mazoutbestelling zal niet de lucht in schieten

Ondanks de productiedaling zal de markt zich waarschijnlijk nog niet meteen herstellen. Het aanbod overtreft momenteel nog ruim de vraag. De prijs van een mazoutbestelling zal de komende weken waarschijnlijk dus niet sterk gaan stijgen. Het bewijs wordt overigens al geleverd. Hoewel de aardolieprijzen een lichte opflakkering kenden na de aankondiging van het akkoord, hebben ze sindsdien weer een daling ingezet. Sinds 12 april is de prijs van een mazoutbestelling nog verder gedaald.

Enkel een herlancering van de economische activiteiten zal de aardolievoorraden doen dalen en de prijzen uit het dal laten kruipen. Momenteel kan echter nog niemand vertellen wanneer de wereldwijde lockdownmaatregelen definitief worden opgeheven.

Lees ook:

Waarom hebben de beslissingen van de OPEC een invloed op de stookolieprijs?

De dagprijs van stookolie daalt nog steeds

Mazout bestellen

Verder gaan

Inloggen
Nodig uw vrienden uit op Mazoutonline y
Dit artikel delen via E-mail y
Inschrijving y
  1. In overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens verwerkt Total Belgium NV als verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens met als doeleinde het beantwoorden van uw vraag en dit met als wettelijke basis uw toestemming. Uw gegevens zullen worden bewaard tot 3 jaar na het einde van de dienstverlening. De verplichte velden zijn aangegeven.

    U heeft een recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens. U kan een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (GBA). U kan ons bereiken via het contactformulier. Vertrouwelijkheid.

Uw account werd aangemaakt, een bevestigingsmail werd u gestuurd Wenst u uw inschrijving te voltooien? Mijn inschrijving voltooien
  1. Is uw leveringsadres verschillend van uw facturatieadres ?
  1. Uw telefoonnummer laat de mazoutleverancier toe met u contact op te nemen teneinde een leveringsdatum af te spreken
  2. Bevestigen
  3. In overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens verwerkt Total Belgium NV als verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens met als doeleinde het beantwoorden van uw vraag en dit met als wettelijke basis uw toestemming. Uw gegevens zullen worden bewaard tot 3 jaar na het einde van de dienstverlening. De verplichte velden zijn aangegeven.

    U heeft een recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens. U kan een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (GBA). U kan ons bereiken via het contactformulier. Vertrouwelijkheid.