Een fout is opgetreden bij het opladen van deze pagina
x
u
j

De mazoutprijs stijgt

10 januari 2022
De mazoutprijs is deze week licht gestegen. In dit artikel geven we u de tarieven en vertellen we u waarom de prijs gestegen is.
De mazoutprijs stijgt

Om te weten wanneer u mazout aan de beste prijs kunt bestellen, is het belangrijk dat u de evolutie van de mazoutprijs volgt. Mazoutonline helpt u hierbij door regelmatig een update van de mazoutprijs te geven.

Een stijging van enkele centiemen in een week

Deze week ging de mazoutprijs verder op de opwaartse trend die hij sinds het begin van december heeft ingezet. Voor een liter mazout betaalde u op maandag 10 januari een bedrag van 0,7858 euro per liter voor een bestelling van minstens 2.000 liter. Vorige week lag de prijs iets lager, met een tarief van 0,7532 euro per liter.

Als we het grotere plaatje bekijken, zien we dat de mazoutprijs sinds november vorig jaar aan het stijgen is. Hij bevindt zich momenteel bijna op het recordniveau van oktober, toen u voor een bestelling van 2.000 liter een bedrag van 0,7950 euro per liter diende te betalen.

Een stijgende curve voor de mazoutprijs

In twee jaar tijd heeft de mazoutprijs een zeer grillig verloop gekend. De belangrijkste boosdoener is de COVID-19-crisis. De pandemie heeft een grote invloed gehad op de olieprijs en bijgevolg ook op de mazoutprijs en de prijs van andere brandstoffen.

In april 2020 bereikte de mazoutprijs een historisch laag niveau met een prijs van 0,3108 euro per liter. Het zou nadien nog enkele maanden duren voordat de prijs uit het dal zou kruipen. Zo betaalde u tot een jaar geleden nog minder dan 50 cent voor een bestelling van 2000 liter. Sindsdien is de prijs alleen maar gestegen. Een bestelling van 2.000 liter mazout kost u vandaag maar liefst 576,4 euro meer dan een jaar geleden!

De situatie in Kazachstan leidt tot een stijgende mazoutprijs

Ook vandaag speelt het coronavirus nog steeds een doorslaggevende rol in de evolutie van de olieprijzen. Met de opmars van de omnikronvariant zouden we ons aan een daling van de vraag mogen verwachten, veroorzaakt door een toename van het aantal quarantaines en een vertraging van de economische activiteit. Gezien de wet van vraag en aanbod is een prijsdaling het logische gevolg.

Het tegendeel is echter waar. De geopolitieke situatie in verschillende olieproducerende regio's, te beginnen met Kazachstan, heeft tot de huidige situatie geleid. De opstanden in de voormalige Sovjetrepubliek hebben namelijk een invloed op de lokale olieproductie. Kazachstan produceerde in 2020 in totaal 1,8 miljoen vaten. Het land is de tweede grootste olieproducent van de OPEC+, na Rusland.

Indien de spanningen blijven aanhouden, moeten we vrezen voor bevoorradingsproblemen op de wereldmarkt, iets wat een invloed zal hebben op de prijs van mazout en zijn afgeleide producten. Die bezorgdheid wordt nog versterkt door de daling van de olieproductie in Libië.

Lees ook:

De mazoutprijs in het vierde kwartaal van 2021

Een stabiliserende stookolieprijs

Inloggen
Nodig uw vrienden uit op Mazoutonline y
Dit artikel delen via E-mail y
Inschrijving y
  1. In overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens verwerkt Total Belgium NV als verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens met als doeleinde het beantwoorden van uw vraag en dit met als wettelijke basis uw toestemming. Uw gegevens zullen worden bewaard tot 3 jaar na het einde van de dienstverlening. De verplichte velden zijn aangegeven.

    U heeft een recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens. U kan een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (GBA). U kan ons bereiken via het contactformulier. Vertrouwelijkheid.

Uw account werd aangemaakt, een bevestigingsmail werd u gestuurd Wenst u uw inschrijving te voltooien? Mijn inschrijving voltooien
  1. Is uw leveringsadres verschillend van uw facturatieadres ?
  1. Facturatie adres :
  1. Uw telefoonnummer laat de mazoutleverancier toe met u contact op te nemen teneinde een leveringsdatum af te spreken
  2. Bevestigen
  3. In overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens verwerkt Total Belgium NV als verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens met als doeleinde het beantwoorden van uw vraag en dit met als wettelijke basis uw toestemming. Uw gegevens zullen worden bewaard tot 3 jaar na het einde van de dienstverlening. De verplichte velden zijn aangegeven.

    U heeft een recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens. U kan een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (GBA). U kan ons bereiken via het contactformulier. Vertrouwelijkheid.