Een fout is opgetreden bij het opladen van deze pagina
x
u
j

De kerncijfers met betrekking tot mazout in België

26 februari 2020
Hoe groot is het aandeel van mazout in de energiemix in België? Hoeveel liter mazout verbruiken Belgen gemiddeld? Ontdek het in dit artikel.
erncijfers met betrekking tot mazout

Hoe is de energiemix in België samengesteld als het om verwarming gaat?

België telt 1,7 miljoen gezinnen. Als we ons land als geheel bekijken, zien we dat de meeste Belgen (47 %) zich met aardgas verwarmen. Mazout komt op de tweede plaats: 37 % van de gezinnen maakt gebruik van die energiebron. Biomassa maakt met 10 % de top-3 compleet. In mindere mate wordt er ook verwarmd met elektriciteit (3 %) en met propaan-butaan (2 %).

Er zijn opvallende verschillen tussen de drie Gewesten van ons land. Zo wordt de energiemix in Brussel (100.000 gezinnen) duidelijk gedomineerd door aardgas (78 %). In onze hoofdstad wordt dan ook stadsgas aangeboden. Eén op vijf gezinnen maakt dan weer gebruik van huisbrandolie. Ook in Vlaanderen (750.000 gezinnen) is het grootste aandeel voor aardgas (55 %). Tweede in de rangschikking is mazout met 29 %. In Wallonië (850.000 gezinnen) haalt mazout de eerste plaats (52 %). Aardgas geniet de voorkeur van iets minder dan een derde van de gezinnen (29 %). Wallonië is ook het Gewest waar biomassa (11 %) het sterkst vertegenwoordigd is.

Bron: FOD Economie 2017

Hoeveel mazout wordt er in België verbruikt?

Op jaarbasis bedraagt het gemiddeld mazoutverbruik per woning in ons land momenteel 2.478 liter.

Interessant feit: over een periode van 30 jaar is dat verbruik met meer dan een derde gedaald. In 1990 bedroeg het gemiddeld verbruik immers nog 3.636 liter per woning. Vijftig jaar geleden was er zelfs sprake van 6.021 liter!

Bron: FOD Economie/Vito Econotec

Voor die daling zijn verschillende verklaringen:

 • woningen worden meer en beter geïsoleerd, waardoor de verwarmingsbehoeften dalen;
 • de huidige ketels garanderen betere prestaties en geven de gebruiker een hoger rendement;
 • er werden nieuwe verwarmingssystemen ontwikkeld, waardoor het aandeel van mazout vermindert, denk maar aan pelletkachels.

In welke toestand verkeert het park van mazoutketels?

Het park van mazoutketels is trouwens ook in die zin geëvolueerd. In 2016 troffen we op de Belgische markt 28,91 % hoogrendementsketels en 16,57 % condensatieketels aan. Maar liefst 54,52 % van de ketels is nog van een oudere generatie zonder labels. Binnen 10 jaar zou dat percentage zelfs tot 65,7 % kunnen stijgen. Hoogrendementsketels en condensatieketels halen respectievelijk amper 25,5 en 8,8 %.

Bron: Enquête ECS – Gezinsbudgetenquête – Informazout

Goed om weten

Dankzij onderzoek en renovatie, is het zwavelgehalte in mazout in de loop der jaren gunstig geëvolueerd. In 1970 ging het om 6.000 deeltjes/miljoen (ppm). Vijftien jaar later werd dat aantal gehalveerd. In 2008 ging het nog om 1.000 ppm. Sinds 2016 ligt de drempel op 50 ppm: 120 keer lager dan 50 jaar geleden.

Lees ook:

Energietransitie: welke toekomst heeft stookolieverwarming?

Verwarming met stookolie spreekt de Belgen nog altijd aan

Mazout bestellen

Verder gaan

Inloggen
Nodig uw vrienden uit op Mazoutonline y
Dit artikel delen via E-mail y
Inschrijving y
 1. In overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens verwerkt Total Belgium NV als verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens met als doeleinde het beantwoorden van uw vraag en dit met als wettelijke basis uw toestemming. Uw gegevens zullen worden bewaard tot 3 jaar na het einde van de dienstverlening. De verplichte velden zijn aangegeven.

  U heeft een recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens. U kan een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (GBA). U kan ons bereiken via het contactformulier. Vertrouwelijkheid.

Uw account werd aangemaakt, een bevestigingsmail werd u gestuurd Wenst u uw inschrijving te voltooien? Mijn inschrijving voltooien
 1. Is uw leveringsadres verschillend van uw facturatieadres ?
 1. Uw telefoonnummer laat de mazoutleverancier toe met u contact op te nemen teneinde een leveringsdatum af te spreken
 2. Bevestigen
 3. In overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens verwerkt Total Belgium NV als verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens met als doeleinde het beantwoorden van uw vraag en dit met als wettelijke basis uw toestemming. Uw gegevens zullen worden bewaard tot 3 jaar na het einde van de dienstverlening. De verplichte velden zijn aangegeven.

  U heeft een recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens. U kan een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (GBA). U kan ons bereiken via het contactformulier. Vertrouwelijkheid.