Een fout is opgetreden bij het opladen van deze pagina
x
u
j

Wat is de officiële stookolieprijs?

16 maart 2021
In België geldt er een officiële stookolieprijs. In dit artikel leggen we uit hoe dat precies in zijn werk gaat.
Wat is de officiële stookolieprijs?

Anders dan in heel wat andere landen worden de prijzen van aardolieproducten in België door de overheid gereguleerd. De FOD Economie bepaalt dus elke dag het tarief waartegen huisbrandolie, maar ook diesel en benzine mogen worden verkocht. Dit tarief is de maximumprijs waartegen een leverancier deze verschillende producten op de markt mag brengen.

De officiële stookolieprijs hangt grotendeels af van de olieprijs

De officiële stookolieprijs wordt bepaald door verschillende factoren. De belangrijkste factor die hier meespeelt, is evenwel de notering van een vat olie op de internationale beurzen. Aangezien huisbrandolie uit ruwe olie wordt geraffineerd, hangt de prijs ervan voornamelijk af van de prijs waartegen deze grondstof wordt aangekocht.

Goed om te weten

De maximumprijs wordt berekend op basis van de bepalingen van de programmaovereenkomst tussen de Belgische staat en de Belgische Petroleumfederatie (BPF). De officiële stookolieprijs kan dagelijks variëren.

Wat omvat die officiële prijs precies?

De officiële stookolieprijs bestaat uit verschillende componenten:

 • de prijs van het product ex raffinaderij, dit is de kostprijs van het aardolieproduct die, zoals eerder aangegeven, afhangt van de ruwe aardolieprijzen;
 • de maximale brutodistributiemarge die de oliebedrijven en leveranciers hanteren om de kosten van het vervoer, de opslag of de levering van stookolie te dekken;
 • de bijdragen die door de staat worden geheven: bijdrage voor het Sociaal Verwarmingsfonds Stookolie, bijdrage voor Apetra, energiebijdrage;
 • de accijnzen;
 • en de btw van 21%.

De officiële stookolieprijs is slechts een maximumprijs

Zoals we eerder al aangaven, is de officiële stookolieprijs een maximumverkoopprijs. Dit betekent dat leveranciers geen stookolie mogen verkopen tegen een prijs die hoger is dan de door de FOD Economie vastgestelde prijs.

Ze mogen daarentegen wel een lagere prijs aanrekenen. In België is de verkoop van stookolie dus onderhevig aan concurrentie. We raden daarom aan om goed de prijzen van de verschillende leveranciers te vergelijken voordat u uw bestelling plaatst.

Waarom is er een officiële prijs voor stookolie?

De officiële stookolieprijs werd in België in 1974, meteen na de oliecrisis van begin jaren zeventig, ingevoerd.

In die tijd moest elke aanpassing van de stookolieprijzen bij de overheid worden aangevraagd. Omdat dit een tijdrovend proces was, konden de prijzen voor aardolieproducten niet snel aan de marktrealiteit worden aangepast. Tijdens de crisis stegen de prijzen voor ruwe olie echter pijlsnel, maar konden de prijzen voor stookolie dus niet meteen volgen. En omdat de leveranciers hun product niet met verlies konden verkopen, kwam de levering van stookolie aan de Belgische huishoudens in het gedrang.

Het doel van de officiële stookolieprijs is dus tweeledig:

 • enerzijds de mazoutvoorziening voor het land en de Belgische gezinnen waarborgen;
 • anderzijds de consument beschermen tegen grote en plotse prijsschommelingen.

Lees ook:

Hoe wordt de officiële prijs voor mazout in België vastgelegd?

De wet betreffende de bepaling van de stookolieprijs in België verandert

Mazout bestellen

Verder gaan

Inloggen
Nodig uw vrienden uit op Mazoutonline y
Dit artikel delen via E-mail y
Inschrijving y
 1. In overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens verwerkt Total Belgium NV als verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens met als doeleinde het beantwoorden van uw vraag en dit met als wettelijke basis uw toestemming. Uw gegevens zullen worden bewaard tot 3 jaar na het einde van de dienstverlening. De verplichte velden zijn aangegeven.

  U heeft een recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens. U kan een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (GBA). U kan ons bereiken via het contactformulier. Vertrouwelijkheid.

Uw account werd aangemaakt, een bevestigingsmail werd u gestuurd Wenst u uw inschrijving te voltooien? Mijn inschrijving voltooien
 1. Is uw leveringsadres verschillend van uw facturatieadres ?
 1. Uw telefoonnummer laat de mazoutleverancier toe met u contact op te nemen teneinde een leveringsdatum af te spreken
 2. Bevestigen
 3. In overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens verwerkt Total Belgium NV als verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens met als doeleinde het beantwoorden van uw vraag en dit met als wettelijke basis uw toestemming. Uw gegevens zullen worden bewaard tot 3 jaar na het einde van de dienstverlening. De verplichte velden zijn aangegeven.

  U heeft een recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens. U kan een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (GBA). U kan ons bereiken via het contactformulier. Vertrouwelijkheid.