Een fout is opgetreden bij het opladen van deze pagina
x
u
j

Mazout kopen met de hulp van het Sociaal Verwarmingsfonds

12 augustus 2016
U hebt het financieel lastig om mazout in te kopen? Misschien komt u in aanmerking voor een tussenkomst van het Sociaal Verwarmingsfonds.
Voordeliger mazout bestellen

Mazout kopen kan een pijnlijk moment zijn voor het budget van een gezin. De mazoutprijzen mogen op dit moment dan wel zeer laag liggen, de aankoop van huisbrandolie is een heuse uitgave. De vzw Sociaal Verwarmingsfonds werd opgericht om consumenten te ondersteunen door toelagen te verlenen.

De criteria waaraan men moet beantwoorden om mazout te kunnen kopen met behulp van het fonds

Verschillende categorieën mensen kunnen een verwarmingstoelage aanvragen om mazout te kopen:

  • mensen die genieten van een verhoogde tussenkomst van de ziekte-invaliditeitsverzekering. Het belastbaar bruto jaarinkomen van het gezin mag echter niet hoger zijn dan 17.649,88€ (met een vermeerdering van 3.267,47€ per persoon ten laste).
  • mensen met een bescheiden inkomen, m.a.w. gezinnen waarvan het belastbaar bruto jaarinkomen niet hoger is dan 17.649,88 € (met een vermeerdering van 3.267,47€ per persoon ten laste).
  • mensen met een overmatige schuldenlast die in de onmogelijkheid verkeren om hun factuur voor huisbrandolie te betalen.

Op welke steunmaatregel heb ik recht wanneer ik mazout wil kopen?

Volgens de gefactureerde mazoutprijs en volgens de categorie waarin u zich bevindt, schommelt de toelage die wordt verleend om mazout te kopen tussen 14 en 20 cent per liter. De tussenkomst dekt hoogstens 1.500 liter per gezin en per jaar.

Hoe mazout kopen met een verwarmingstoelage?

Om verwarmingstoelagen te kunnen krijgen, moet u eerst uw mazout kopen en vervolgens, binnen de 60 dagen die volgen op de levering van de mazout, een aanvraag tot tussenkomst indienen bij het OCMW van uw gemeente.

Er moeten bij uw verzoek verschillende documenten worden gevoegd, waaronder een kopie van de factuur of de leverbon van uw mazoutbestelling. De tussenkomst van het fonds wordt u cash overhandigd of op uw bankrekening gestort. Bevindt u zich in een toestand van overmatige schuldenlast, dan zal het OCMW de toelage rechtstreeks storten aan de mazoutleverancier.

Beantwoordt u aan geen enkele van voormelde voorwaarden, dan rest u nog altijd de mogelijkheid van een gespreide betaling van uw mazout. Veel mazoutleveranciers bieden deze service aan. Op die manier kunt u gemakkelijker het hoofd bieden aan grote facturen en kunt u in alle sereniteit mazout kopen.

Inloggen y
Nodig uw vrienden uit op Mazoutonline y
Dit artikel delen via E-mail y