Een fout is opgetreden bij het opladen van deze pagina
x
u
j

Stabiele maar historisch hoge mazoutprijs

13 juni 2022
De mazoutprijs is dan wel gestabiliseerd maar staat op een historisch hoog niveau. Daar zijn vele redenen voor. We leggen het u uit.
Stabiele maar historisch hoge mazoutprijs

Wat is het beste moment om uw stookolietank te vullen? Iedereen vraagt zich dat weleens af. Bij Mazounline analyseren we regelmatig de marktprijzen om u te helpen op het juiste moment te bestellen.

Als we de huidige situatie bekijken, zien we dat de prijs van mazout vandaag zeer hoog staat en zojuist een nieuwe recordhoogte heeft bereikt.

Een recordprijs voor stookolie

In mei van dit jaar leek de stookolieprijs de weg naar beneden terug in te zetten. Helaas bleek het tegendeel waar te zijn. Sinds 20 mei is de prijs van een liter huisbrandolie voor een bestelling van 2.000 liter met 0,2846 euro gestegen.

Op maandag 13 juni bedroeg de prijs van een liter huisbrandolie voor een bestelling van 2.000 liter maar liefst 1,4516 euro. Een historisch hoog bedrag.

Waarom stijgt de mazoutprijs in België?

Elke dag bepaalt de FOD Economie de officiële prijs (of maximumprijs) van fossiele brandstoffen, waaronder mazout. Die prijs hangt af van vele factoren, zoals de geldende belastingen of accijnzen.


Het is echter de prijs van een vat olie die de meest directe invloed op de stookolieprijs heeft. Aangezien stookolie uit aardolie wordt vervaardigd, wordt de stookolieprijs bepaald door de prijs van aardolie.

De wereldwijde productie ligt hoofdzakelijk in handen van de OPEC (Organisatie van Olie-exporterende landen), die de belangrijkste olieproducerende landen van de wereld vertegenwoordigt. Alle landen die lid zijn van die organisatie bepalen de hoeveelheid olie die geproduceerd zal worden. Sinds het economisch herstel zijn veel producerende landen er echter niet in geslaagd terug te keren naar hun maximale productieniveau van vóór de crisis, wat tot een daling van het aanbod op de wereldmarkt heeft geleid.

Bovendien heeft de huidige geopolitieke situatie ook gevolgen voor de oliemarkt. Als reactie op het conflict in Oekraïne wil de Europese Unie een embargo instellen op Russische olie. Zodra een overeenkomst tot stand is gekomen, zullen er alternatieven voor de Russische energiebronnen gevonden moeten worden. Er dreigt dus een mogelijk tekort op de markt waardoor de prijzen preventief al de hoogte ingaan.

Wat kunnen we de komende maanden verwachten?

Tijdens hun laatste bijeenkomst stemden de OPEC-landen voor een verhoging van de olieproductie. Vanaf juli zal de productie in juli en augustus met 650.000 vaten per dag toenemen. Aanvankelijk zou die stijging tot 430.000 vaten per dag beperkt worden.

Er wordt echter gevreesd dat die beslissing niet veel zoden aan de dijk zal brengen. Er wordt voor de komende weken namelijk rekening gehouden met een stijgende vraag, als gevolg van verschillende factoren:

 • het zomerseizoen, waarin er meer gereisd wordt, zal de vraag naar olie doen stijgen, waardoor de prijzen ook omhoog zullen gaan;
 • de mogelijke opheffing van de gezondheidsbeperkingen in China, wat tot een significant economisch herstel in het land en een grotere vraag zal leiden.

Gegarandeerd de laagste prijzen

Mazoutonline garandeert u altijd de laagste prijs in uw regio, ongeacht de situatie en de prijzen op de markt. De leveranciers hebben immers de mogelijkheid om een lagere prijs dan de officiële maximumprijs aan te bieden. Gebruik gerust onze prijsvergelijker om het zelf te controleren.

Aarzel ook niet om onze prognoses over de evolutie van de mazoutprijs te volgen om uw bestelling op het meest voordelige moment te plaatsen.

Inloggen
Nodig uw vrienden uit op Mazoutonline y
Dit artikel delen via E-mail y
Inschrijving y
 1. In overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens verwerkt Total Belgium NV als verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens met als doeleinde het beantwoorden van uw vraag en dit met als wettelijke basis uw toestemming. Uw gegevens zullen worden bewaard tot 3 jaar na het einde van de dienstverlening. De verplichte velden zijn aangegeven.

  U heeft een recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens. U kan een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (GBA). U kan ons bereiken via het contactformulier. Vertrouwelijkheid.

Uw account werd aangemaakt, een bevestigingsmail werd u gestuurd Wenst u uw inschrijving te voltooien? Mijn inschrijving voltooien
 1. Is uw leveringsadres verschillend van uw facturatieadres ?
 1. Uw telefoonnummer laat de mazoutleverancier toe met u contact op te nemen teneinde een leveringsdatum af te spreken
 2. Bevestigen
 3. In overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens verwerkt Total Belgium NV als verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens met als doeleinde het beantwoorden van uw vraag en dit met als wettelijke basis uw toestemming. Uw gegevens zullen worden bewaard tot 3 jaar na het einde van de dienstverlening. De verplichte velden zijn aangegeven.

  U heeft een recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens. U kan een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (GBA). U kan ons bereiken via het contactformulier. Vertrouwelijkheid.