Een fout is opgetreden bij het opladen van deze pagina
x
u
j

Hoe zal de mazoutprijs in 2022 verlopen?

06 december 2021
Hoe zal de prijs van een mazoutlevering volgend jaar evolueren? Mazoutonline geeft u zijn analyse.
Mazoutprijs in 2022

Het jaar 2021 loopt ten einde. Het is dan ook het ideale moment om vooruit te kijken naar volgend jaar en de vooruitzichten voor de prijs van een mazoutlevering. Wat worden de trends in 2022? Mazoutonline probeert het voor u uit te leggen.

De prijs van een mazoutlevering is moeilijk te voorspellen

Het is nooit gemakkelijk om het verloop van de mazoutprijs in de komende maanden of zelfs weken te voorspellen. De prijs hangt af van verschillende factoren, waarvan er vele betrekkelijk onvoorspelbaar zijn. Het bewijs is er: niemand had kunnen voorzien dat de prijs van een mazoutlevering de afgelopen twee jaar zo drastisch zou veranderen vanwege een virus dat zich over de hele wereld heeft verspreid ...

Het is echter wel mogelijk om de belangrijkste tendensen voor de toekomst in kaart te brengen, op basis van wat nu bekend is of door vooruit te lopen op wat in de toekomst zal gebeuren.

De prijs van een mazoutlevering in 2020 en 2021

In de eerste helft van 2020 stortte de mazoutprijs als een kaartenhuisje in mekaar. Die sterke daling was te wijten aan de quarantainemaatregelen die wereldwijd werden genomen om de verspreiding van COVID-19 in te dijken. Op het dieptepunt, eind april 2020, kostte een levering van 2.000 liter huisbrandolie minder dan 625 euro (0,3108 euro per liter).

De kosten van een mazoutlevering gingen vervolgens lichtjes omhoog, gestimuleerd door het herstel van de wereldeconomie. Eind augustus 2021 was de mazoutprijs terug op het niveau van vóór de crisis: ongeveer 1.300 euro voor een levering van 2.000 liter (0,6500 euro per liter).

Van de uitzonderlijke stijging van de energieprijzen was op dat moment nog geen sprake. Sinds begin september zijn de prijzen van aardgas, elektriciteit en mazout de hoogte ingeschoten. De aardolieprijzen, de referentie om de mazoutprijzen te bepalen, zijn de laatste maanden namelijk sterk gestegen. Zo bedroeg de prijs van een vat Brent-olie meer dan 85 dollar aan het einde van de maand oktober. Op dat moment kostte een levering van 2.000 liter mazout meer dan 1.580 euro (0,7900 euro per liter).

Een verwachte daling van de mazoutprijs in 2022

Sinds midden november lijkt de stijging echter af te zwakken. De verwachting is dat de prijs van een mazoutlevering in 2022 lichtjes zal dalen. De prijs hangt samen met het verloop van de aardolieprijs, die op zijn beurt weer afhangt van de vraag naar en het aanbod van aardolie op de wereldmarkt.

Enerzijds zal de vraag vrij hoog blijven door de toename van de wereldconsumptie en het economisch herstel. De gezondheidssituatie zal hierbij een belangrijke rol spelen, vooral in de grote consumptielanden.

Anderzijds zal het aanbod op de markt afhangen van de beslissingen van de grootste producerende landen, met name de OPEC+-landen. Tot dusver heeft het kartel zijn productie beperkt om de prijs van het zwarte goud op te drijven. Het is goed mogelijk dat de productie weer opgedreven wordt onder invloed van andere landen, waaronder de VS, China en India.

Volgens het rapport 'Commodity Market Outlook' van de Wereldbank zullen de energieprijzen naar verwachting vanaf de tweede helft van 2022 beginnen te dalen. De prijs van een vat Brent-olie zou in 2023 weer kunnen zakken tot 65 dollar.

Lees ook:

Mazout bestellen: wat is het beste moment?

Goedkoopste stookolie: een terugblik op de beste momenten van 2021

Inloggen
Nodig uw vrienden uit op Mazoutonline y
Dit artikel delen via E-mail y
Inschrijving y
  1. In overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens verwerkt Total Belgium NV als verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens met als doeleinde het beantwoorden van uw vraag en dit met als wettelijke basis uw toestemming. Uw gegevens zullen worden bewaard tot 3 jaar na het einde van de dienstverlening. De verplichte velden zijn aangegeven.

    U heeft een recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens. U kan een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (GBA). U kan ons bereiken via het contactformulier. Vertrouwelijkheid.

Uw account werd aangemaakt, een bevestigingsmail werd u gestuurd Wenst u uw inschrijving te voltooien? Mijn inschrijving voltooien
  1. Is uw leveringsadres verschillend van uw facturatieadres ?
  1. Facturatie adres :
  1. Uw telefoonnummer laat de mazoutleverancier toe met u contact op te nemen teneinde een leveringsdatum af te spreken
  2. Bevestigen
  3. In overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens verwerkt Total Belgium NV als verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens met als doeleinde het beantwoorden van uw vraag en dit met als wettelijke basis uw toestemming. Uw gegevens zullen worden bewaard tot 3 jaar na het einde van de dienstverlening. De verplichte velden zijn aangegeven.

    U heeft een recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens. U kan een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (GBA). U kan ons bereiken via het contactformulier. Vertrouwelijkheid.