Een fout is opgetreden bij het opladen van deze pagina
x
u
j

De impact van de vaccinatie tegen COVID-19 op uw stookoliebestelling

17 februari 2021
Wist u dat het vaccin tegen COVID-19 een invloed heeft op de prijs van uw stookoliebestelling? In dit artikel leggen we uit hoe dat komt.
De impact van de vaccinatie tegen COVID-19 op uw stookoliebestelling

Wat is het verband tussen de wereldwijde vaccinatiecampagnes tegen COVID-19 en uw stookoliebestelling? Dat vraagt u zich misschien af nadat u de eerste regels van dit artikel gelezen hebt. We vertellen u er graag alles over.

De stookolieprijs wordt beïnvloed door de aardoliekoersen

De prijs van een stookoliebestelling hangt hoofdzakelijk af van de aardolieprijs. Aardolie is namelijk de grondstof waar stookolie van gemaakt wordt. Wanneer de prijs van het zwarte goud stijgt, volgt de prijs van uw stookoliebestelling dezelfde trend. Gaat de prijs van aardolie echter naar beneden, dan zal uw stookoliefactuur een stukje voordeliger worden.

Meerdere factoren beïnvloeden de aardolieprijs. Zo speelt de vraag en het aanbod van aardolie op wereldvlak een cruciale rol. Logischerwijs zal de prijs van een vat aardolie stijgen als de vraag groter is dan de beschikbare voorraad. Overstijgt het aanbod echter de vraag, dan zal de prijs dalen.

De gezondheidscrisis heeft de stookolieprijs gekelderd

Hierboven hebben we u uitgelegd hoe de markt in normale omstandigheden werkt. Laten we dat principe nu eens toepassen op de huidige situatie. We gaan enkele maanden terug in de tijd ...

Afgelopen jaar heeft de verspreiding van het coronavirus heel wat landen ertoe gedwongen strikte gezondheidsmaatregelen in te voeren. De wereldwijde economische activiteit stond bijgevolg maandenlang op een laag pitje. Het aantal reizen kelderde en telewerken werd de norm. Onze verplaatsingen werden tot het absolute minimum beperkt.

De wereldwijde aardolievraag kreeg dan ook een flinke knauw. Het aanbod was groter dan de vraag en de aardolieprijzen stuikten in elkaar. Aangezien de stookolieprijs de trend van de aardolieprijs volgt, nam de prijs van een stookoliebestelling eveneens een flinke duik.

De hoop op de terugkeer naar een normaal leven duwt de prijs weer omhoog

Sinds november zien we een gestage maar constante stijging van de stookolieprijs. Zo betaalde u op 1 november 2020 nog 797,60 euro voor een stookoliebestelling van 2000 liter. Vandaag moet u daarvoor al 1105 euro neertellen, ofwel 307,40 euro meer.

Die prijsstijging is voornamelijk het gevolg van de vaccinatiecampagnes tegen COVID-19 die intussen van start zijn gegaan. De markt beschouwt deze vaccins als het begin van een uitweg uit deze crisis. Ze liggen aan de basis van een economische heropleving en bijgevolg een stijging van de wereldwijde aardolievraag. En zoals u al begrepen hebt, stijgen de olieprijzen wanneer het aanbod onveranderd blijft en de vraag opnieuw toeneemt. De prijs van uw stookolie zal dan dezelfde tendens volgen.

Lees ook:

De impact van de coronacrisis op uw stookolielevering

Het coronavirus doet de prijs van uw stookoliebestelling dalen

Mazout bestellen

Verder gaan

Inloggen
Nodig uw vrienden uit op Mazoutonline y
Dit artikel delen via E-mail y
Inschrijving y
  1. In overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens verwerkt Total Belgium NV als verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens met als doeleinde het beantwoorden van uw vraag en dit met als wettelijke basis uw toestemming. Uw gegevens zullen worden bewaard tot 3 jaar na het einde van de dienstverlening. De verplichte velden zijn aangegeven.

    U heeft een recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens. U kan een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (GBA). U kan ons bereiken via het contactformulier. Vertrouwelijkheid.

Uw account werd aangemaakt, een bevestigingsmail werd u gestuurd Wenst u uw inschrijving te voltooien? Mijn inschrijving voltooien
  1. Is uw leveringsadres verschillend van uw facturatieadres ?
  1. Uw telefoonnummer laat de mazoutleverancier toe met u contact op te nemen teneinde een leveringsdatum af te spreken
  2. Bevestigen
  3. In overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens verwerkt Total Belgium NV als verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens met als doeleinde het beantwoorden van uw vraag en dit met als wettelijke basis uw toestemming. Uw gegevens zullen worden bewaard tot 3 jaar na het einde van de dienstverlening. De verplichte velden zijn aangegeven.

    U heeft een recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens. U kan een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (GBA). U kan ons bereiken via het contactformulier. Vertrouwelijkheid.