Een fout is opgetreden bij het opladen van deze pagina
x
u
j

De evolutie van de stookolieprijs in het 3e kwartaal van 2020

30 september 2020
Hoe evolueerde de stookolieprijs tijdens het derde kwartaal van dit jaar? Mazoutonline vertelt er u in dit artikel alles over.
evolutie van de stookolieprijs

De afgelopen maanden hebben we u op regelmatige basis een overzicht gegeven van de evolutie van de stookolieprijs. Nu de herfst zijn intrede heeft gedaan, geven we u een overzicht van de prijsschommelingen tussen het begin van juli en het einde van september 2020.

De evolutie van de stookolieprijs tijdens het eerste semester

De eerste zes maanden van dit jaar heeft de wereldwijde verspreiding van het coronavirus ons dagelijkse leven overhoop gegooid. De lockdownmaatregelen die in veel landen afgekondigd werden, hebben de economische activiteiten doen sputteren en de aardolievraag doen dalen.

De stookolieprijs zakte geleidelijk weg en kende tijdens de eerste vier maanden van dit jaar een dieptepunt met een daling van maar liefst 55 %. Zo betaalde u op 1 januari nog 0,6987 euro per liter voor een stookoliebestelling van minstens 2000 liter, terwijl dat op 30 april nog maar 0,3113 euro per liter was.

In mei en juni kroop de stookolieprijs opnieuw uit het dal, met een stijging tot 0,4404 euro per liter aan het einde van het eerste semester.

Een relatief stabiele stookolieprijs in juli en augustus

In de zomermaanden waren de verschillen minder opvallend. In juli en augustus bleef de stookolieprijs min of meer op hetzelfde niveau. Het merendeel van de tijd schommelde de prijs tussen 0,44 en 0,47 euro per liter.

De piek van het derde kwartaal noteerden we op 23 juli. Op die dag bedroeg de prijs 0,4742 euro per liter, voor een bestelling van minimaal 2000 liter. Voor een stookolieaankoop van die hoeveelheid diende u 948,40 euro te betalen.

Een grillig verloop in september

In de maand zagen we opnieuw een grillige curve. De eerste dag van de maand was de stookolieprijs vastgelegd op 0,4383 euro per liter. Twee dagen later steeg de prijs naar 0,4665 euro per liter, meteen ook het hoogste punt van de maand.

Gezien de ongerustheid over de wereldwijde aardolievraag die op een laag pitje bleef, daalde de stookolieprijs op 10 september weer onder de grens van 40 cent per liter. Die dag diende u 0,3940 euro per liter te betalen, meteen het laagste niveau van het kwartaal. Een stookolielevering van 2000 liter kostte toen 789,80 euro.

De twintig volgende dagen van de maand zette de prijs gestaag de weg naar boven weer in. We sluiten het derde kwartaal af met een prijs van 0,4202 euro per liter, een prijs die op het niveau van midden juni ligt. Wordt vervolgd ...

Lees ook:

Wat maakt mazout goedkoper?

Goedkope mazout: de impact van COVID-19

Mazout bestellen

Verder gaan

Inloggen
Nodig uw vrienden uit op Mazoutonline y
Dit artikel delen via E-mail y
Inschrijving y
  1. In overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens verwerkt Total Belgium NV als verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens met als doeleinde het beantwoorden van uw vraag en dit met als wettelijke basis uw toestemming. Uw gegevens zullen worden bewaard tot 3 jaar na het einde van de dienstverlening. De verplichte velden zijn aangegeven.

    U heeft een recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens. U kan een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (GBA). U kan ons bereiken via het contactformulier. Vertrouwelijkheid.

Uw account werd aangemaakt, een bevestigingsmail werd u gestuurd Wenst u uw inschrijving te voltooien? Mijn inschrijving voltooien
  1. Is uw leveringsadres verschillend van uw facturatieadres ?
  1. Uw telefoonnummer laat de mazoutleverancier toe met u contact op te nemen teneinde een leveringsdatum af te spreken
  2. Bevestigen
  3. In overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens verwerkt Total Belgium NV als verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens met als doeleinde het beantwoorden van uw vraag en dit met als wettelijke basis uw toestemming. Uw gegevens zullen worden bewaard tot 3 jaar na het einde van de dienstverlening. De verplichte velden zijn aangegeven.

    U heeft een recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens. U kan een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (GBA). U kan ons bereiken via het contactformulier. Vertrouwelijkheid.