Een fout is opgetreden bij het opladen van deze pagina
x
u
j

Welke steunmaatregelen bestaan er in België voor stookolieverwarming?

26 september 2018
Ontdek de premies en andere financiële steunmaatregelen die er bestaan om de gezinnen te ondersteunen die zich in België met stookolie verwarmen.
stookolie België

Tot voor kort bestonden er verschillende premies voor gezinnen die wensen te investeren in een nieuwe stookolieketel in België. Vandaag zijn die steunmaatregelen voor een groot deel teruggeschroefd, maar enkele ervan zijn overeind gebleven. De financiële steunmaatregelen in verband met stookolie in België variëren van streek tot streek.

De premies voor stookolie in België en meer bepaald in Vlaanderen

Woont u in Vlaanderen en is uw woning minstens 30 jaar oud, dan kunt u genieten van een renovatiepremie. Deze premie geldt in het kader van de installatie van een stookolieketel met hoog rendement, d.w.z. een toestel dat een Europees energielabel A of B draagt. De toegekende premie wordt bepaald volgens uw inkomen, met een maximum van 3.333 euro en een plafond van 30 % van de totale factuur. Het bedrag van de investering waarop de premie wordt berekend is beperkt tot 7.500 euro voor de centrale verwarming.

De verbeteringspremie, nog altijd in het Vlaams Gewest, stelt een kapitaal van 250 euro ter beschikking voor de vervanging van een oude installatie door een stookolieketel met het label A of B om zo de risico’s op CO-vergiftiging in te dijken. De installatie van een centrale verwarming, inclusief de installatie van een verwarmeenheid, wordt gesubsidieerd a rato van 1.000 euro. Die premie geldt voor zowel de huurder als de eigenaar. Het huis moet dienen als hoofdverblijfplaats en moet minstens 25 jaar oud zijn. En bovendien mag uw inkomen een welbepaald bedrag niet overschrijden.

De stookoliepremies in België: zoom op Wallonië en Brussel

In het Waals en het Brussels Gewest bestaan er geen premies meer voor een installatie van stookolieverwarming. Toch zijn er andere financiële steunmaatregelen in het leven geroepen voor verwarmingssystemen en/of systemen voor de productie van warm water die perfect met stookolie kunnen worden gecombineerd.

De installatie van een zonneboiler bijvoorbeeld geeft recht op een minimumpremie van 1.500 euro in Wallonië en van 2.500 euro in Brussel. Ook de invoering van een warmtepomp voor de productie van sanitair warm water wordt aangemoedigd via een tegemoetkoming van 750 euro in het Waals Gewest en van 1.400 euro in het Brussels Gewest.

De gezinnen die zich in België verwarmen met stookolie een hand toesteken

Parallel hiermee bestaan er ook initiatieven om te hulp te komen van gezinnen met een bescheiden inkomen die zich in België verwarmen met stookolie. Zo komt het Sociaal Verwarmingsfonds deels tussen in de betaling van de verwarmingsfactuur van mensen die zich in een precaire toestand bevinden, met name:

  • de personen die genieten van een verhoogde tussenkomst van de ziekte- en invaliditeitsverzekering;
  • de personen met een bescheiden inkomen, met name de gezinnen waarvan het belastbare bruto jaarinkomen niet hoger is dan 17.649,88 € (te vermeerderen met 3.267,47 € per persoon ten laste) ;
  • de personen met een overmatige schuldenlast.

Naargelang van de stookolieprijs die wordt aangerekend door de leverancier en de categorie waarin het gezin zich bevindt, schommelt de toegekende verwarmingstoelage tussen 14 en 20 cent per liter. De tussenkomst dekt maximaal 1.500 liter per wooneenheid en per jaar, voor een bedrag van hoogstens 300 euro.

Inloggen y
Nodig uw vrienden uit op Mazoutonline y
Dit artikel delen via E-mail y