Een fout is opgetreden bij het opladen van deze pagina
x
u
j

Mazoutonline, een eenvoudig, efficiënt en hoogkwalitatief aankoopplatform

03 mei 2018
Benoît-Xavier werkt dagelijks aan Mazoutonline, het platform waar u online stookolie kunt kopen, en doet er alles aan om uw bezoek aan de website en uw aankoopervaring te optimaliseren.
stookolie

Benoît-Xavier, wat is je rol binnen Mazoutonline? En op welke manier draag je bij aan de werkzaamheid en de kwaliteit van dit stookolieaankoopplatform op het internet?

Als IT-er werk ik vooral aan:

 • het inplannen van de updates van het platform voor de online bestelling van mazout;
 • de implementering van verbeteringen om een website aan te bieden die altijd maar performanter en ergonomischer wordt;
 • het uittesten van de ingevoerde technische verbeteringen op de website om ervoor te zorgen dat alles wat wordt ontwikkeld het bestaande systeem niet verstoort.

Ik sta ook in voor de bewaking van de website om eventuele fouten op te sporen. De website wordt alsmaar stabieler, maar dat belet niet dat er geen probleempjes of een technische crash om de hoek loeren. En aan de hand van de beoordelingen die de klanten opstellen na hun stookolieaankoop op het platform, kunnen we de website continu verbeteren.

Het doel van al die verschillende taken is tweeledig: enerzijds moet de surfer zo snel mogelijk de correcte prijs voor stookolie vinden, moet hij de voor hem beste aanbieding vinden en op een eenvoudige en intuïtieve manier stookolie kunnen bestellen. Anderzijds hebben we natuurlijk ook oren naar de verzuchtingen van de leveranciers, die hun producten en diensten elke dag aanbieden tegen de prijs van hun keuze.

Dat betekent – kortweg – dat ik fungeer als een soort computertechnisch koppelteken tussen de verwachtingen van de klanten en de leveranciers van stookolie voor de operationele teams.

Wat vind je leuk aan dit beroep?

Het werk is nooit af. De digitale wereld is continu in beweging en je moet altijd alles door een kritische bril bekijken. Wat vandaag oké is, geldt binnen zes maanden misschien niet meer. We hebben net de tweede verjaardag gevierd van onze website voor het online bestellen van stookolie en weten nu al dat we binnenkort opnieuw zaken moeten aanpassen om de website vanuit het standpunt van de e-handelaar nog dynamischer en nog efficiënter te maken.

We moeten ook permanent alert en reactief blijven om fouten zo snel mogelijk aan te pakken. We moeten klaar staan om in te grijpen en om snel een technische oplossing te bieden wanneer er zich een probleem voordoet.

Kunt u ons iets meer vertellen over de coulissen van Mazoutonline? Uit hoeveel mensen en profielen bestaat jullie team om een ideale dienst te verlenen op dit platform dat helemaal in het teken staat van de verkoop van stookolie?

Verschillende mensen dragen op diverse manieren bij aan het platform. Ons team ziet er als volgt uit:

 • een verantwoordelijke voor de cel Mazoutonline;
 • 3 operationele leden die respectievelijk instaan voor de referencingcampagnes op Google, de inbedding van de nieuwscontent die elke week wordt opgesteld en de update en verbetering van de website zodat hij optimaal wordt ervaren voor de bezoeker;
 • strategische consultants die ervoor zorgen dat we digitaal bij de les blijven;
 • consultants voor de opmaak en redactie van de content over de prijzen van stookolie in België of andere thema’s die verband houden met huisbrandolie;
 • consultants voor de technische ontwikkeling van de website.

Welke voordelen biedt een platform voor de online verkoop van stookolie, zoals Mazoutonline, voor de brandstofverdelers?

Via de website kunnen de verdelers van stookolie hun visibiliteit vergroten via een digitaal kanaal. Dankzij de technische en strategische kwaliteit van de website, biedt Mazoutonline hen inderdaad de mogelijkheid om aanwezig te zijn, gezien te worden en snel contact te krijgen met mensen die stookolie willen bestellen. Meer nog … via het platform kunnen ze hun prijs voor stookolie laten zien, die ze in real time kunnen aanpassen. E-commerce in de zuivere betekenis van het woord dus …

Inloggen
Nodig uw vrienden uit op Mazoutonline y
Dit artikel delen via E-mail y
Inschrijving y
 1. In overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens verwerkt Total Belgium NV als verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens met als doeleinde het beantwoorden van uw vraag en dit met als wettelijke basis uw toestemming. Uw gegevens zullen worden bewaard tot 3 jaar na het einde van de dienstverlening. De verplichte velden zijn aangegeven.

  U heeft een recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens. U kan een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (GBA). U kan ons bereiken via het contactformulier. Vertrouwelijkheid.

Uw account werd aangemaakt, een bevestigingsmail werd u gestuurd Wenst u uw inschrijving te voltooien? Mijn inschrijving voltooien
 1. Is uw leveringsadres verschillend van uw facturatieadres ?
 1. Facturatie adres :
 1. Uw telefoonnummer laat de mazoutleverancier toe met u contact op te nemen teneinde een leveringsdatum af te spreken
 2. Bevestigen
 3. In overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens verwerkt Total Belgium NV als verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens met als doeleinde het beantwoorden van uw vraag en dit met als wettelijke basis uw toestemming. Uw gegevens zullen worden bewaard tot 3 jaar na het einde van de dienstverlening. De verplichte velden zijn aangegeven.

  U heeft een recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens. U kan een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (GBA). U kan ons bereiken via het contactformulier. Vertrouwelijkheid.