Een fout is opgetreden bij het opladen van deze pagina
x
u
j

Krap bij kas? Denk aan de mogelijkheid van een gespreide betaling van stookolie

27 juni 2017
Om u te helpen uw energiebudget beter te beheren, bieden bepaalde leveranciers die actief zijn op Mazoutonline de mogelijkheid om uw stookolie gespreid te betalen.
Gespreide betaling van stookolie

U kent het verhaal … zelfs wanneer de officiële stookolieprijs laag staat, neemt elke levering van stookolie een heuse hap uit het budget van een gezin. De stookoliefactuur in een keer betalen is voor veel mensen lastig. Daarom bieden bepaalde leveranciers hun klanten verschillende mogelijkheden aan voor een gespreide betaling van stookolie.

Een gespreide betaling van stookolie met 0% interest … het kan

Elke verdeler is vrij zijn eigen voorwaarden voor te stellen en te bepalen voor een gespreide betaling van stookolie. Zo kan er een budgetplan worden opgesteld op basis van verschillende formules. U kunt, bijvoorbeeld, uw factuur in drie keer betalen, met of zonder interest. Aarzel niet voldoende informatie te vergaren wanneer u surft naar de persoonlijke pagina van elke mazoutleverancier of wanneer u rechtstreeks contact met hem opneemt.

Een betaling van stookolie gespreid over het hele jaar

Bent u een trouwe klant van een bepaalde leverancier, dan bestaat de kans dat hij u een gespreide betaling van stookolie op de langere termijn toestaat. Op basis van uw verbruikshistoriek en van de stookolieprijs die geldt op het moment van de ondertekening van de overeenkomst, wordt er een maandelijks bedrag berekend. Dat bedrag wordt elk jaar aangepast volgens uw effectief verbruik en volgens de evolutie van de stookolieprijs op de markt.

Anticiperen op de mazoutfactuur

Nog een andere oplossing bestaat erin dat uw een betaling op voorhand voorbereidt. Het principe is eenvoudig. Elke maand betaalt u een bedrag naar keuze als voorschot op uw eerstvolgende mazoutaankoop. Wanneer u een bestelling plaatst, zal de verdeler u dan het aantal liter leveren dat overeenstemt met de som van de maandelijkse bedragen die u hebt vooruitbetaald of zal hij dit totaalbedrag aftrekken van eindfactuur als u toch zou beslissen een grotere hoeveelheid te bestellen.

Mazout bestellen

Verder gaan

Inloggen
Nodig uw vrienden uit op Mazoutonline y
Dit artikel delen via E-mail y
Inschrijving y
  1. In overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens verwerkt Total Belgium NV als verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens met als doeleinde het beantwoorden van uw vraag en dit met als wettelijke basis uw toestemming. Uw gegevens zullen worden bewaard tot 3 jaar na het einde van de dienstverlening. De verplichte velden zijn aangegeven.

    U heeft een recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens. U kan een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (GBA). U kan ons bereiken via het contactformulier. Vertrouwelijkheid.

Uw account werd aangemaakt, een bevestigingsmail werd u gestuurd Wenst u uw inschrijving te voltooien? Mijn inschrijving voltooien
  1. Is uw leveringsadres verschillend van uw facturatieadres ?
  1. Uw telefoonnummer laat de mazoutleverancier toe met u contact op te nemen teneinde een leveringsdatum af te spreken
  2. Bevestigen
  3. In overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens verwerkt Total Belgium NV als verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens met als doeleinde het beantwoorden van uw vraag en dit met als wettelijke basis uw toestemming. Uw gegevens zullen worden bewaard tot 3 jaar na het einde van de dienstverlening. De verplichte velden zijn aangegeven.

    U heeft een recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens. U kan een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (GBA). U kan ons bereiken via het contactformulier. Vertrouwelijkheid.