Een fout is opgetreden bij het opladen van deze pagina
x
u
j

Stookolieprijzen voorspellen is geen kinderspel

23 mei 2023
Het zou heel gemakkelijk zijn om stookolie op het beste moment te bestellen als we de prijs konden voorspellen. Makkelijk is dat echter niet.
Stookolieprijzen voorspellen is geen kinderspel

De ene dag koopt u stookolie en de volgende dag merkt u dat de prijs is gedaald. Een situatie die alle stookolieconsumenten ongetwijfeld al een of meerdere keren hebben meegemaakt. De reden dat dit zo vaak voorkomt is dat het moeilijk is om een betrouwbare voorspelling van de evolutie van de stookolieprijs te maken. Daar zijn verschillende redenen voor.

Het belang van vraag en aanbod bij de stookolieprijs

Om te voorspellen hoe de stookolieprijs op middellange termijn zal evolueren, moeten we kijken naar de verschillende factoren die de prijs bepalen. Voor stookolie, net zoals voor heel wat andere producten, is het evenwicht tussen vraag en aanbod van aardolie (de grondstof voor stookolie) op wereldniveau de belangrijkste factor voor de prijsevolutie.

Hoe groter het aanbod in verhouding tot de vraag, hoe meer de prijzen de neiging hebben om te dalen. Omgekeerd, wanneer de vraag veel groter is dan het aanbod, stijgen de prijzen. Hoewel de wet van vraag en aanbod heel eenvoudig is, zijn er nog andere gebeurtenissen die de vraag en het aanbod op wereldniveau beïnvloeden en die zeer moeilijk in te schatten zijn:

 • natuurrampen;
 • oorlogen;
 • pandemieën;
 • internationale sancties;
 • economische omstandigheden.

Dat verklaart waarom het zo moeilijk is om een voorspelling te maken over de evolutie van de prijs van stookolie.

Termijncontracten maken voorspellingen moeilijk

Een ander specifiek verschijnsel voor de oliemarkt verklaart waarom het moeilijk is om in te schatten wanneer de prijzen zullen stijgen of dalen. We hebben het over de termijncontracten voor de aankoop van olie. De marktspelers die een dergelijk contract kopen verbinden zich ertoe om aardolie fysiek te leveren tegen een vooraf bepaalde prijs en datum.

Olie die vandaag tegen een bepaalde prijs wordt gekocht, wordt pas enkele weken later verwerkt en verkocht. De prijs van olieproducten (zoals stookolie) verandert dus ook pas enkele weken na de aankoopdatum. Het is dan ook moeilijk om precies te weten wanneer een stijging van de olieprijs zal worden verrekend in de prijs van de afgeleide producten.

Tips om een prijsvoorspelling te doen

Hoewel het om de bovenstaande redenen niet eenvoudig is om een voorspelling van de stookolieprijs te maken, is het toch niet onmogelijk. Dankzij een reeks indicatoren weten we, met een zekere foutmarge, of de prijzen gaan stijgen of dalen.

Een recent voorbeeld is de oorlog in Oekraïne. De Russische inval deed alle spelers op de markt vrezen voor een olietekort, waardoor de prijzen zijn gaan stijgen. Een dergelijke prijsevolutie, gekoppeld aan de vrees voor een te laag aanbod, was makkelijk in te schatten.

Om dergelijke gebeurtenissen en hun invloed op de prijzen beter te begrijpen, kunt u op onze website terecht voor de regelmatige analyses die we u geven. Zo is het voor u eenvoudiger om te bepalen wanneer u uw bestelling tegen de beste prijs kunt plaatsen!

Lees ook:

Een recordjaar voor de evolutie van de stookolieprijs

De redenen voor de evolutie van de stookolieprijs

Inloggen y
Nodig uw vrienden uit op Mazoutonline y
Dit artikel delen via E-mail y
Inschrijving y
 1. In overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens verwerkt Total Belgium NV als verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens met als doeleinde het beantwoorden van uw vraag en dit met als wettelijke basis uw toestemming. Uw gegevens zullen worden bewaard tot 3 jaar na het einde van de dienstverlening. De verplichte velden zijn aangegeven.

  U heeft een recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens. U kan een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (GBA). U kan ons bereiken via het contactformulier. Vertrouwelijkheid.

Uw account werd aangemaakt, een bevestigingsmail werd u gestuurd Wenst u uw inschrijving te voltooien? Mijn inschrijving voltooien
 1. Is uw leveringsadres verschillend van uw facturatieadres ?
 1. Facturatie adres :
 1. Uw telefoonnummer laat de mazoutleverancier toe met u contact op te nemen teneinde een leveringsdatum af te spreken
 2. Bevestigen
 3. In overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens verwerkt Total Belgium NV als verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens met als doeleinde het beantwoorden van uw vraag en dit met als wettelijke basis uw toestemming. Uw gegevens zullen worden bewaard tot 3 jaar na het einde van de dienstverlening. De verplichte velden zijn aangegeven.

  U heeft een recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens. U kan een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (GBA). U kan ons bereiken via het contactformulier. Vertrouwelijkheid.