Een fout is opgetreden bij het opladen van deze pagina
x
u
j

Stookolie bestellen is goedkoper in België

20 mei 2019
In vergelijking met het gemiddelde van de landen van de Europese Unie is stookolie goedkoper in België dan in de meeste andere lidstaten.
goedkopere stookolie in België

De Europese Commissie publiceert periodiek een Weekly Oil Bulletin, dat informatie verstrekt over de geldende mazoutprijs in elke lidstaat van de Europese Unie. Wanneer we de meest recente volledige cijfers analyseren – dat zijn de cijfers die betrekking hebben op de week van 15 april 2019 –, stellen we vast dat de stookolietarieven sterk kunnen variëren naargelang de lidstaat.

Luxemburg: de kampioen van de laagste mazoutprijs

We stellen vast dat men voor de laagste stookolieprijzen in Luxemburg moet zijn. Een levering van 1.000 liter kost er 657 euro. De mazoutprijs is ook erg voordelig in Litouwen (671,80 euro) en in het Verenigd Koninkrijk (692,76 euro).

Omgekeerd is mazout het duurst in Denemarken, waar diezelfde levering 1.414,68 euro kost, dus meer dan dubbel zoveel. Het rijtje landen waar stookolie het duurst is, wordt aangevuld door Italië (1.323,76 euro) en Hongarije (1.245,97 euro).

In België is stookolie niet duur

Maar hoe positioneert België zich op die markt? België doet het zeker niet slecht! Ons land bevindt zich immers ver onder het Europese gemiddelde, dat 937,63 euro bedraagt. Een bestelling van 1.000 liter mazout kost hier 704,60 euro. Enkel de drie eerder vermelde landen, dus Luxemburg, Litouwen en het Verenigd Koninkrijk, bieden gunstigere prijzen aan.

België heeft ook aantrekkelijkere prijzen dan de buurlanden, met uitzondering van het Groot-Hertogdom:

  • Duitsland: 732,00 euro;
  • Frankrijk: 950,88 euro;
  • Nederland: 1.135,00 euro.

Het aandeel van de belastingen in een mazoutbestelling

Niet de evolutie van de olieprijs is de reden voor die sterke variaties tussen landen, maar wel het spel van de vraag naar en het aanbod van mazout, de wetgeving en de toepasselijke belastingen in de verschillende landen.

Zo levert de Deense regering de laatste jaren enorme inspanningen voor hernieuwbare energie. Sinds januari 2013 zijn verwarmingssystemen op aardgas of mazout er verboden in nieuwe gebouwen. Bovendien moeten verwarmingsketels op mazout er sinds januari 2016 vervangen worden door andere verwarmingsinstallaties. Mazout is er dus duurder dan in de rest van de Europese Unie.

Op vergelijkbare wijze kiezen bepaalde landen ervoor om mazout zwaarder te belasten dan andere landen. In Zweden, Roemenië en Nederland maken de belastingen tussen 51 % en 62 % uit van de eindprijs die aan de gebruiker wordt aangerekend. België en Luxemburg zijn daarentegen de landen die het minst belastingen heffen op mazout: respectievelijk 21 % en 13,8 %.

Lees ook:

Waarom bieden mazoutleveranciers verschillende prijzen aan?

Welke taksen beïnvloeden de stookolieprijs in België?

Inloggen y
Nodig uw vrienden uit op Mazoutonline y
Dit artikel delen via E-mail y