Een fout is opgetreden bij het opladen van deze pagina
x
u
j

Is stookolie in België duurder dan in de buurlanden?

09 november 2018
Is de prijs voor stookolie in België hoger dan in de andere Europese landen? Het antwoord krijgt u van Mazoutonline.be.
stookolie België

Elke week publiceert de Europese Commissie de prijzen die de verschillende Lidstaten van de Europese Unie voor huisbrandolie en andere petroleumproducten aanrekenen. Uitgaande van die prijslijsten stellen we vast dat de prijs voor stookolie in België vrij aantrekkelijk is en dat ons land bij de beste leerlingen behoort.

De stookolie is in België minder duur dan in de aangrenzende landen

In België is huisbrandolie inderdaad minder duur dan in bepaalde van onze naburige landen. Een levering van 1.000 liter stookolie in België kostte verleden week 761,40 euro.

In Duitsland betaalt men voor een identieke bestelling 895,00 euro, of 130 euro meer. Het verschil wordt nog groter als we vergelijken met Frankrijk en met Nederland, waar de prijs per liter stookolie 1 euro overstijgt (respectievelijk 1.003,33 euro en 1.178,00 euro voor 1.000 liter). Alleen buurland Luxemburg doet beter, met een eindfactuur voor een bestelling stookolie van 1.000 liter die 718 euro bedraagt, om en bij veertig euro minder dan in België.

De prijs voor stookolie in België ligt onder het Europese gemiddelde

Als we onze blik verder verruimen, zien we dat de prijs voor stookolie in België ook weer voordeliger oogt. Die prijs ligt immers duidelijk onder het Europese gemiddelde dat 938,90 euro bedraagt, dus ongeveer 180 euro meer dan op het Belgische grondgebied.

Van de 28 Lidstaten doen alleen het eerder geciteerde Groothertogdom Luxemburg (718,00 euro), Litouwen (737,61 euro) en het Verenigd Koninkrijk (750,26 euro) – dat de Europese Unie in maart van volgend jaar zal verlaten – beter dan België.

De stookolie in België ver beneden het peil dat in Denemarken wordt gehaald

Wat ook opvalt op Europees niveau zijn de hoge prijzen die worden toegepast in Denemarken (1.452,27 euro), in Italië (1.328,78 euro), in Hongarije (1.315,62 euro), in Zweden (1.259,17 euro) en in Portugal (1.242,00 euro). In die landen moeten de gezinnen in het beste geval zo’n 500 euro meer uitgeven dan in België voor een levering huisbrandolie van 1.000 liter. Die prijsverschillen zijn vooral toe te schrijven aan de taksen die elk van de Lidstaten van de Europese Unie heffen op de verschillende petroleumproducten.

Om te kunnen profiteren van de interessante tarieven in België, aarzel niet meteen uw bestelling te plaatsen. En op Mazoutonline.be krijgt u bovendien de mogelijkheid om te genieten van een prijs die nog voordeliger is dan de officiële prijs. De leveranciers die actief zijn op het platform passen doorgaans inderdaad prijzen toe die lager liggen dat het tarief dat de Belgische regering vastlegt.

Mazout bestellen

Verder gaan

Inloggen
Nodig uw vrienden uit op Mazoutonline y
Dit artikel delen via E-mail y
Inschrijving y
  1. In overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens verwerkt Total Belgium NV als verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens met als doeleinde het beantwoorden van uw vraag en dit met als wettelijke basis uw toestemming. Uw gegevens zullen worden bewaard tot 3 jaar na het einde van de dienstverlening. De verplichte velden zijn aangegeven.

    U heeft een recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens. U kan een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (GBA). U kan ons bereiken via het contactformulier. Vertrouwelijkheid.

Uw account werd aangemaakt, een bevestigingsmail werd u gestuurd Wenst u uw inschrijving te voltooien? Mijn inschrijving voltooien
  1. Is uw leveringsadres verschillend van uw facturatieadres ?
  1. Uw telefoonnummer laat de mazoutleverancier toe met u contact op te nemen teneinde een leveringsdatum af te spreken
  2. Bevestigen
  3. In overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens verwerkt Total Belgium NV als verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens met als doeleinde het beantwoorden van uw vraag en dit met als wettelijke basis uw toestemming. Uw gegevens zullen worden bewaard tot 3 jaar na het einde van de dienstverlening. De verplichte velden zijn aangegeven.

    U heeft een recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens. U kan een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (GBA). U kan ons bereiken via het contactformulier. Vertrouwelijkheid.