Een fout is opgetreden bij het opladen van deze pagina
x
u
j

De beslissingen van de OPEC beïnvloeden uw mazoutbestelling

05 april 2021
De OPEC is een verzameling van verschillende olieproducerende landen. Die landen kunnen de prijs van uw mazoutbestelling beïnvloeden door hun productie te reguleren.
De beslissingen van de OPEC beïnvloeden uw mazoutbestelling

De OPEC is een internationale organisatie die ongetwijfeld een belletje doet rinkelen bij iedereen die de olieprijzen volgt. Het grote publiek weet echter vaak niet hoe deze organisatie van olieproducerende landen een invloed kan hebben op de prijs van een mazoutbestelling.

De OPEC reguleert de olieproductie

De organisatie van olie-exporterende landen (OPEC) werd in 1960 opgericht en omvat de dertien belangrijkste olieproducerende landen ter wereld. Het oorspronkelijke doel van de oprichters was om beter te onderhandelen met de petroleumbedrijven wat betreft de productie en de prijzen van aardolie.

Vandaag reguleert de OPEC nog steeds de wereldwijde oliemarkt. De organisatie vermindert haar productie als de prijzen te laag zijn. Hierdoor zijn vraag en aanbod niet meer in evenwicht en gaan de olieprijzen de hoogte in. Vandaag heeft de OPEC meerdere bondgenoten, waaronder Rusland. Die groep noemen we de OPEC+.

Goed om te weten

Tijdens de coronacrisis voerden de landen van de OPEC+ een historische productieverlaging door. Per dag werden er bijna tien miljoen vaten minder geproduceerd waardoor de olieprijs geleidelijk uit het dal kroop.

Impact op de prijs van een mazoutbestelling

Hoewel de beslissingen van de OPEC en de OPEC+ in de ogen van de Belgische consument een ver-van-zijn-bed-show lijken te zijn, kunnen ze wel degelijk een invloed hebben op de prijs van een mazoutbestelling in ons land.

De oliemarkt is namelijk een wereldwijde markt. De olieprijzen kunnen beïnvloed worden door een reeks beslissingen of gebeurtenissen aan de andere kant van de wereld. Dat is vooral het geval bij natuurrampen, aanslagen, politieke of diplomatieke crisissen enz.

Wanneer de OPEC beslist om haar productie terug te schroeven, kunt u ervan op aan dat de prijs van uw mazoutbestelling in de volgende weken zal stijgen. Schaarste op de markt leidt immers tot hogere prijzen. De mazoutprijs hangt samen met de olieprijs en volgt dus dezelfde trend.

Plaats uw mazoutbestelling op het juiste moment


Controleer regelmatig de stookolieprijs om eventuele prijsstijgingen te omzeilen. Plaatst u uw bestelling op het moment dat de prijs erg laag is, dan kunt u gemakkelijk enkele tientallen euro's - en zelfs meer - besparen.

Mazoutonline geeft u op zijn website een uitgebreid overzicht van de mazoutprijs. U kunt zelfs tot vijf jaar terug in de tijd gaan. De grafieken laten u meteen zien welk moment het meest geschikt is om uw mazoutbestelling te plaatsen!

Lees ook:

Het akkoord van de OPEC een jaar later: hoe is de prijs voor stookolie geëvolueerd?

Beperking van de aardolieproductie: dit is hét moment om mazout te kopen

Mazout bestellen

Verder gaan

Inloggen
Nodig uw vrienden uit op Mazoutonline y
Dit artikel delen via E-mail y
Inschrijving y
  1. In overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens verwerkt Total Belgium NV als verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens met als doeleinde het beantwoorden van uw vraag en dit met als wettelijke basis uw toestemming. Uw gegevens zullen worden bewaard tot 3 jaar na het einde van de dienstverlening. De verplichte velden zijn aangegeven.

    U heeft een recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens. U kan een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (GBA). U kan ons bereiken via het contactformulier. Vertrouwelijkheid.

Uw account werd aangemaakt, een bevestigingsmail werd u gestuurd Wenst u uw inschrijving te voltooien? Mijn inschrijving voltooien
  1. Is uw leveringsadres verschillend van uw facturatieadres ?
  1. Uw telefoonnummer laat de mazoutleverancier toe met u contact op te nemen teneinde een leveringsdatum af te spreken
  2. Bevestigen
  3. In overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens verwerkt Total Belgium NV als verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens met als doeleinde het beantwoorden van uw vraag en dit met als wettelijke basis uw toestemming. Uw gegevens zullen worden bewaard tot 3 jaar na het einde van de dienstverlening. De verplichte velden zijn aangegeven.

    U heeft een recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens. U kan een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (GBA). U kan ons bereiken via het contactformulier. Vertrouwelijkheid.