Een fout is opgetreden bij het opladen van deze pagina
x
u
j

Vier stereotiepe ideeën over huisbrandolie

01 juli 2016
Mazoutonline.be schept duidelijkheid rond de stereotiepe ideeën die de ronde doen over mazout. Kwestie van de waarheid te huldigen.
Stereotiepe ideeën over huisbrandolie

Mazout behoort in België tot de meest gebruikte verwarmingsbrandstoffen. Maar ondanks de populariteit van mazout, doen er heel wat foute ideeën de ronde.

Stereotiep idee nr. 1: huisbrandolie is erg vervuilend

Huisbrandolie heeft een onfris imago, omdat de brandstof een afgeleide is van ruwe aardolie. Veel mensen denken daarom dat huisbrandolie extreem vervuilend is. Wie dat beweert miskent alle inspanningen die tijdens het lange raffinageproces worden ondernomen om de impact van de verbranding van huisbrandolie op het milieu te beperken.


Recentelijk nog zijn de specificaties van huisbrandolie nog aangepast waardoor aan de nieuwe norm beantwoordt wordt en waarbij een substantiële vermindering van het zwavelgehalte bekomen wordt, om zo de verbrandingsemissies in de atmosfeer in te dijken.

Rekening houdend met de evolutie van de uitstoot als gevolg van de verbranding van huisbrandolie, kan men niet om de vaststelling heen dat mazout veel schoner is geworden dan vele jaren geleden. Bovendien kan men dankzij het gebruik van mazout van hogere kwaliteit de verbranding en het rendement nog verbeteren, met nog minder uitstoot als gevolg.

Stereotiep idee nr. 2: mazout is een ouderwetse brandstof

Velen denken dat mazout een ouderwetse energiebron is. Dat de aardoliereserves ooit op geraken, waardoor de prijzen gevoelig zullen stijgen. De evolutie van de mazoutprijzen over de jongste maanden hebben aangetoond dat deze redenering niet per se klopt.

Bovendien is huisbrandolie een brandstof die zeer goed te combineren valt met hernieuwbare energiebronnen, zoals zon en hout. Mazout kan gemakkelijk opgeslagen en bewaard worden en zorgt ervoor dat men altijd over een brandstofreserve beschikt om zich te verwarmen.

Stereotiep idee nr. 3: huisbrandolie is vies

Velen denken dat mazout, als product dat afkomstig is van aardolie, een vies, zwart en vuilmakend goedje is. En inderdaad, tussen de tankwagen die instaat voor de mazoutlevering en de mazouttank, krijg je maar zelden de kleur van de vloeistof te zien. In werkelijkheid heeft de kleur van mazout niets meer te maken met de donkere kleur van opgepompte ruwe aardolie. Mazout is een doorschijnend derivaat, waaraan een rode kleurstof wordt toegevoegd. Op die manier kan men huisbrandolie onderscheiden van diesel die aan de pomp wordt verkocht, en die onderworpen is aan andere taksen.

Stereotiep idee nr. 4: mazout is zeer duur

Uit de evolutie van de mazoutprijzen tijdens de afgelopen maanden kan men gemakkelijk afleiden dat mazout niet per definitie de duurste energie is. Momenteel is mazout minder duur dan de meeste beschikbare energiebronnen.

Bovendien moet men bij de beoordeling van de kostprijs van energie ook rekening houden met het rendement van een brandstof. Zo verbruiken de recentste verwarmingsinstallaties beduidend minder mazout. Een condensatieketel of een lagetemperatuurketel zorgen ervoor dat men optimaal kan verwarmen en tegelijk veel minder huisbrandolie verbruikt.

Mazout bestellen

Verder gaan

Inloggen
Nodig uw vrienden uit op Mazoutonline y
Dit artikel delen via E-mail y
Inschrijving y
  1. In overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens verwerkt Total Belgium NV als verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens met als doeleinde het beantwoorden van uw vraag en dit met als wettelijke basis uw toestemming. Uw gegevens zullen worden bewaard tot 3 jaar na het einde van de dienstverlening. De verplichte velden zijn aangegeven.

    U heeft een recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens. U kan een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (GBA). U kan ons bereiken via het contactformulier. Vertrouwelijkheid.

Uw account werd aangemaakt, een bevestigingsmail werd u gestuurd Wenst u uw inschrijving te voltooien? Mijn inschrijving voltooien
  1. Is uw leveringsadres verschillend van uw facturatieadres ?
  1. Uw telefoonnummer laat de mazoutleverancier toe met u contact op te nemen teneinde een leveringsdatum af te spreken
  2. Bevestigen
  3. In overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens verwerkt Total Belgium NV als verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens met als doeleinde het beantwoorden van uw vraag en dit met als wettelijke basis uw toestemming. Uw gegevens zullen worden bewaard tot 3 jaar na het einde van de dienstverlening. De verplichte velden zijn aangegeven.

    U heeft een recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens. U kan een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (GBA). U kan ons bereiken via het contactformulier. Vertrouwelijkheid.