Een fout is opgetreden bij het opladen van deze pagina
x
u
j

Worden mazoutleveranciers opgeleid?

13 mei 2024
Het transport en de levering van mazout moeten voldoen aan zeer strenge veiligheidsregels. Mazoutleveranciers geven hun medewerkers dan ook regelmatig opleidingen.
Worden mazoutleveranciers opgeleid?

Mazout leveren en vervoeren is geen nattevingerwerk. Er dienen immers tal van veiligheidsregels worden nageleefd. De mazoutleveranciers op onze wegen krijgen regelmatig opleidingen om hun klanten een zorgeloze ervaring te garanderen.

Transport van gevaarlijke goederen

Stookolie is een brandstof en wordt door de overheid vanzelfsprekend beschouwd als een gevaarlijk product. Daarom moeten alle mazoutleveranciers beschikken over een ADR-vergunning, die het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg op internationaal niveau regelt.

In België is elk gewest verantwoordelijk voor het organiseren van de juiste opleidingen. Voordat bestuurders het examen afleggen, moeten ze een cursus volgen in een erkend opleidingscentrum. De ADR-vergunning moet elke vijf jaar vernieuwd worden.

Er gelden specifieke normen voor bijvoorbeeld de etikettering van voertuigen en de constructie en uitrusting van tankwagens.

Bovendien zijn de leveranciers op Mazoutonline verplicht om een specifieke veiligheidsopleiding te volgen, vooral wat betreft de toegang tot de faciliteiten en regionale depots.

Mazout leveren onder toezicht

Een andere eis van de ADR-reglementering betreft het laden en lossen van mazout. Alle handelingen hieromtrent moeten duidelijk worden omschreven.

Naast de regels en normen die dagelijks moeten worden toegepast, is de chauffeur die mazout levert verantwoordelijk voor zijn lading. Hij dient de hele dag door dan ook een aantal controles uit te voeren. Voordat hij zijn depot in de ochtend verlaat, moet hij ervoor zorgen dat de vrachtwagen in goede staat is en dat alle veiligheidsuitrusting aanwezig is.

De leverancier zelf moet ook een specifiek pak dragen ter bescherming en hij moet handschoenen, een veiligheidsbril en een masker hebben. In het voertuig moeten de benodigde documenten aanwezig zijn om bij een eventuele controle te kunnen voorleggen.

Een veilige mazoutlevering

Wanneer de leverancier bij u thuis toekomt, dient hij nog andere voorzorgsmaatregelen te nemen. Als hij zijn tankwagen op de openbare weg parkeert, dient hij een geel veiligheidsvestje aan te trekken en paaltjes of een gevarendriehoek te plaatsen om de andere weggebruikers te waarschuwen.

Voordat hij begint aan de eigenlijke levering van uw tank zal de leverancier u ook enkele vragen stellen. Het doel is om zeker te zijn dat het geleverde product overeenkomt met wat u hebt besteld en dat de tank veilig is.

Als uw tank gevuld is, laat de leverancier de slang leeglopen om geen product te verspillen en bergt hij alles op. Voordat hij vertrekt, zal hij ook controleren of er geen overloop uit uw tank is geweest.

Lees ook

Wie zijn de leveranciers die op Mazoutonline staan?

Vijf regels voor uw mazoutbestelling

Inloggen y
Nodig uw vrienden uit op Mazoutonline y
Dit artikel delen via E-mail y