Een fout is opgetreden bij het opladen van deze pagina
x
u
j

Welke evolutie heeft de mazoutprijs in 5 jaar tijd doorgemaakt?

25 februari 2020
Hoe is de prijs van mazout de afgelopen vijf jaar geëvolueerd? Mazoutonline zoekt het voor u uit.
evolutie mazoutprijs in 5 jaar tijd

Er wordt wel eens gezegd dat fossiele brandstoffen alleen maar duurder worden. Waar of niet? Om die vraag te kunnen beantwoorden, nemen we de evolutie van de mazoutprijs van de afgelopen vijf jaar onder de loep.

Status-quo van 2015 tot 2020

Mazout kostte begin 2015 om en bij de 60 cent per liter voor een bestelling van minstens 2.000 liter. Op 11 februari, dag op dag vijf jaar geleden, lag de mazoutprijs vast op 0,6042 euro/liter. Begin februari 2020 schommelde die prijs ook al rond de 60 cent per liter (0,6043 euro/liter).

Als we deze twee tijdstippen in beschouwing nemen, kunnen we dus stellen dat de prijs van stookolie in vijf jaar tijd eigenlijk niet veranderd is.

Historisch dieptepunt in januari 2016

Tussen die twee periodes in ging de prijs van mazout echter flink op en neer. In 2016 betaalde u het minste voor uw stookolie, want in dat jaar schommelde de prijs van één liter mazout tussen 0,3638 euro en 0,5956 euro voor een levering van minstens 2.000 liter.

Dit dieptepunt van 0,3638 euro/liter werd bereikt op 21 januari 2016 en bleef aanhouden tot 29 januari. Op dat moment moest u voor een aankoop van 2.000 liter amper 727,60 euro betalen! We vermelden er echter meteen bij dat zo'n lage prijs wel heel uitzonderlijk is. De prijs van mazout heeft sinds 2008 immers niet meer zo laag gestaan.

Recordprijs in oktober 2018

In 2018 bereikte de mazoutprijs daarentegen een bijna ongeziene piek. De prijs van een liter mazout varieerde op dat moment tussen 0,5871 euro en 0,7977 euro, ook hier voor een aankoop van minstens 2.000 liter.

Op 11 oktober 2018 werd de hoogste prijs voor stookolie in vijf jaar genoteerd, die flirtte met de drempel van 80 cent per liter. Op die dag moest u voor een mazoutlevering van 2.000 liter 1.595,40 euro neertellen.

Deze prijs ligt echter nog ver onder de piek van november 2011, toen de prijs van stookolie met bijna 0,9 euro per liter een recordhoogte bereikte.

Mazoutprijzen vandaag in goede doen

Als we kijken naar de curve van de mazoutprijzen van de afgelopen vijf jaar, zien we dat die prijs in 2015 eerst daalde, om vervolgens in 2016, 2017 en tot het derde kwartaal van 2018 geleidelijk aan weer te klimmen.

Eind 2018 zakte de prijs van mazout opnieuw, waarna die tot medio mei 2019 weer in stijgende lijn ging. In de tweede helft van 2019 bleef de prijs van mazout relatief stabiel.

Sinds het begin van dit jaar tuimelde de prijs van stookolie echter weer flink naar beneden. Gezien de evolutie van de afgelopen vijf jaar is het dus nu het ideale moment om uw stookolie te bestellen.

Lees ook:

Op welke momenten lagen de stookolieprijzen in 2019 het laagst?

Hoe is de mazoutprijs in 40 jaar tijd geëvolueerd?

Mazout bestellen

Verder gaan

Inloggen
Nodig uw vrienden uit op Mazoutonline y
Dit artikel delen via E-mail y
Inschrijving y
  1. In overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens verwerkt Total Belgium NV als verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens met als doeleinde het beantwoorden van uw vraag en dit met als wettelijke basis uw toestemming. Uw gegevens zullen worden bewaard tot 3 jaar na het einde van de dienstverlening. De verplichte velden zijn aangegeven.

    U heeft een recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens. U kan een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (GBA). U kan ons bereiken via het contactformulier. Vertrouwelijkheid.

Uw account werd aangemaakt, een bevestigingsmail werd u gestuurd Wenst u uw inschrijving te voltooien? Mijn inschrijving voltooien
  1. Is uw leveringsadres verschillend van uw facturatieadres ?
  1. Uw telefoonnummer laat de mazoutleverancier toe met u contact op te nemen teneinde een leveringsdatum af te spreken
  2. Bevestigen
  3. In overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens verwerkt Total Belgium NV als verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens met als doeleinde het beantwoorden van uw vraag en dit met als wettelijke basis uw toestemming. Uw gegevens zullen worden bewaard tot 3 jaar na het einde van de dienstverlening. De verplichte velden zijn aangegeven.

    U heeft een recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens. U kan een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (GBA). U kan ons bereiken via het contactformulier. Vertrouwelijkheid.