Home

Gespreide betalingen en automatisch bevoorradingssysteem

Gedaan met grote uitgaven die u in een keer moet betalen. Het volstaat te kiezen voor een betalingsformule waarbij u uw facturen in maandelijkse schijven betaalt. Dankzij deze formule heeft u geen financiële kopzorgen meer: de betalingen van uw mazout worden gespreid over 12 maanden zonder kosten of intresten.
Waarom uw mazout in een keer betalen, wanneer u bij ons de uitgave maandelijks kunt spreiden zonder kosten of intresten ?
Dit plan helpt u uw verwarmingsbudget op een evenwichtige, duidelijke en nauwkeurige manier te spreiden! Het budgettair plan wordt samen met u uitgewerkt, op basis van een raming van uw jaarlijks verbruik.

Een evenwichtig budget :
Uw verwarmingsbudget wordt gespreid via 12 maandelijkse betalingen. Deze betalingswijze brengt geen kosten of intresten met zich mee.

Een duidelijk budget :
Elk jaar analyseren we samen de situatie van uw bevoorrading tijdens de afgelopen maanden, alsook het overzicht van uw rekening.

Een nauwkeurig budget :
Het maandelijks bedrag wordt vastgesteld op het moment dat u de overeenkomst ondertekent. Het kan om volgende redenenen worden aangepast:
 • de officiële prijs van huisbrandolie is aanzienlijk gedaald of gestegen
 • uw werkelijk verbruik ligt lager of hoger dan aanvankelijk geschat
Praktische schikkingen
De betalingen gebeuren via bankdomiciliëring.
Bij de eerste levering vragen wij u de betaling van de helft van de geleverde hoeveelheid mazout, met een minimum van 1.000 liter.

Wanneer u kiest voor het automatische bevoorradingssysteem dan kiest u voor gemak en veiligheid. Dankzij dit handig systeem moet u nooit meer het niveau van uw tank controleren, wij doen het voor u. We houden uw voorraad vanop afstand in het oog. Zo loopt u geen risico meer om zonder product te vallen. Wij komen leveren wanneer het nodig is, zelfs als u niet aanwezig bent. U staat ook altijd bovenaan de leveringslijst. Dat is onze manier om u te bedanken voor uw vertrouwen.
Dit systeem biedt heel wat voordelen
Naast de zekerheid van kwaliteitsproduct en de garantie van geleverde hoeveelheid, ontvangt u de volgende voordelen, nauw verbonden met deze leveringsvorm:
 1. Onnodig om zelf de voorraad na te zien.
 2. Geen bestelprocedure : levering op elk ogenblik, zelfs tijdens uw afwezigheid.
 3. Indien uw tank nog niet uitgerust is met een overloopbeveiligingssysteem, plaatsen wij dit gratis op uw tank. Dit systeem verwittigt de chauffeur wanneer de tank vol is en verhindert mogelijke overlopen.
 4. Absolute voorrang van levering in alle omstandigheden.
 5. Toepassing van de beste prijs op basis van het voor u voordeligst officieel tarief, vijf dagen voor of vijf dagen na de levering (dag van de levering inbegrepen).
 6. Betaling naar keuze :
  1. contant
  2. per gespreide betaling zonder kosten, noch interesten.

  Voor betalingen, gebruik één van de drie onderstaande rekeningnummers :
  Bank Rekeningnummer IBAN SWIFT
  Fortis Bank
  Montagne du Parc, 3
  1000 Brussel
  EURO 210-0470071-61 BE62210047007161 GEBABEBB36A
  KBC Bank EURO 482-9051111-07 BE74482905111107 KREDBEBB
  ING EURO 310-0023078-78 BE69310002307878 BBRUBRBB100
  JPMorgan Chase
  London
  USD 24489401 GB35CHAS60924224489401 CHASCB2L
  Vergeet niet uw klantnummer te vermelden bij betaling.
 7. Permanente opvolging van uw verbruik om eventuele afwijkingen in de werking van uw verwarmingsinstallatie te ontdekken, waarvan wij u dan op de hoogte brengen.
U geniet van al deze voordelen zonder bijkomende kosten
De berekening van het ideale moment om uw tank te vullen is gebaseerd op de meteorologische statistieken van het Koninklijk Meteorologisch Instituut."

Uitzonderingen :
 1. Enige voorwaarde om van deze service te kunnen genieten: beschikken over een permanent toegankelijke tank met een minimuminhoud van 2.400 liter en uitgerust met een overvulbeveiliging.
 2. Wanneer het verbruik niet kan worden berekend volgens de weersomstandigheden kan dit systeem niet worden toegepast. We denken bijvoorbeeld aan weekendverblijven, kerken, dancings, woningen met verwarmde zwembaden, bakkerijen, enz. Aarzel in dit geval niet contact met ons op te nemen. Wij beschikken ook over andere leveringsformules.
Opmerking :
Gezien de vele voordelen aangeboden bij automatische levering kunnen wij op dit type leveringen geen NDC-punten toekennen.

Inschrijvingsformulier
Voor welk type contract wenst u een vrijblijvend voorstel?
Gespreide betalingen
Automatische levering


Inschrijvingsformulier
Voor welk type contract wenst u een vrijblijvend voorstel?

Gespreide betalingen
Automatische levering