Home

Budgettair plan : gespreide betalingen

Gedaan met grote uitgaven die u in een keer moet betalen. Het volstaat te kiezen voor een betalingsformule waarbij u uw facturen in maandelijkse schijven betaalt. Dankzij deze formule heeft u geen financiële kopzorgen meer : uw betalingen worden gespreid over 12 maanden zonder kosten of intresten.
Waarom uw mazout in een keer betalen, wanneer u bij ons de uitgave maandelijks kunt spreiden zonder kosten of intresten ?
Dit plan helpt u uw verwarmingsbudget op een evenwichtige, duidelijke en nauwkeurige manier te spreiden! Het budgettair plan wordt samen met u uitgewerkt, op basis van een raming van uw jaarlijks verbruik van mazout.

Een evenwichtig budget :
Uw verwarmingsbudget wordt gespreid via 12 maandelijkse betalingen. Deze betalingswijze brengt geen kosten of intresten met zich mee.

Een duidelijk budget :
Elk jaar analyseren we samen de situatie van uw bevoorrading tijdens de afgelopen maanden, alsook het overzicht van uw rekening.

Een nauwkeurig budget :
Het maandelijks bedrag wordt vastgesteld op het moment dat u de overeenkomst ondertekent. Het kan om volgende redenenen worden aangepast:
  • de officiële prijs van huisbrandolie is aanzienlijk gedaald of gestegen
  • uw werkelijk verbruik ligt lager of hoger dan aanvankelijk geschat
Praktische schikkingen
De betalingen gebeuren via bankdomiciliëring.
Bij de eerste levering vragen wij u de betaling van de helft van de geleverde hoeveelheid, met een minimum van 1.000 liter.

Ontdek ook de automatische levering
Inschrijvingsformulier
Voor welk type contract wenst u een vrijblijvend voorstel?
Gespreide betalingen
Automatische levering


Ontdek ook de automatische levering

Inschrijvingsformulier
Voor welk type contract wenst u een vrijblijvend voorstel?

Gespreide betalingen
Automatische levering